Sunday, June 27, 2010

KATA HUBUNG

1. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat.

2. Kata hubung terbahagi kepada tiga iaitu:
(a) kata hubung gabungan,
(b) kata hubung pancangan,
(c) kata hubung berpasangan.

3. Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan/gabungan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut:

Kata Hubung Gabungan / Pancangan

Contoh Ayat Contoh
agar Saya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera.
apabila Mukanya pucat apabila disoal.
atau Awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana.
bahawa Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu benar.
dan Leela dan Siu Lan berjiran.
hingga Ayah dan kawannya berbual hingga larut malam.
Jika Saya berpayung jika hujan.
Jikalau Jikalau saya kaya, saya akan membina rumah kebajikan.
kecuali Semua murid Nadir kecuali Gopal.
kerana Aini menangis kerana terlalu sedih.
lalu Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon.
manakala Baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor.
sambil Zalifah bernyanyi sambil menari.
serta Zahid serta abangnya menonton wayang.
semenjak Saya berkawan dengannya semenjak kecil.
sementara Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat.
sungguhpun Sungguhpun buta, orang Itu mampu berdikari.
supaya Belajarlah bersungguhsungguh supaya pandai.
walaupun Walaupun letih, diselesaikannya jugs kerja ItU.
tetapi Badannya besar tetapi penakut.

Kata Hubung Berpasangan

Contoh Ayat Contoh
Baik - mahupun Baik lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya itu.
Baik- baik Baik Daud baik adiknya samasama pintar.
bukan sahaja malah Fuad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah.
entah entah Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah tidak.
Jangan – pun Jangankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada.
Kian – kian Kian lama kian banyak orang yang ke sana.
Sama ada – ataupun Guru Besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke Sekolah.
sedangkan...inikan pula Sedangkan Gunung Kinabalu terdaki olehnya inikan pula Bukit Larut.
semakin...semakin Encik Husin semakin kaya semakin pemurah.
sungguhpun...tetapi Sungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari.
walaupun...namun Walaupun cacat namun Guan rajin berusaha.

4. Contoh kata hubung dalam bentuk Akar

Dan hingga lalu ketika
Dengan yang tetapi jika
Kerana serta kalau kemudian
demikian walhal walau agar
atau demi supaya5. Contoh kata hubung dalam bentuk terbitan.

semasa sementara seharusnya andaikata
semoga seketika sebaliknya sedangkan
setelah sesungguhnya walaupun itupun
sewaktu seandainya meskipun sekalipun
mudah-mudahan moga-moga jikalau bagaimanapun
padahalKATA PENGUAT
1. Kata Penguat ialah perkataan yang digunakan untuk menguatkan maksud kata adjektif.
2. Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif.

Contoh
Paling Agak Sungguh Amat
Terlalu Nian Benar Paling

3. Kata penguat seperti agak, pling, dan terlalu diletakkan sebelum kata adjektif.
4. Kata penguat seperti sekali, benar, dan nian diletakkan selepas kata adjektif.
5. Kata penguat seperti sangat, amat, dan sungguh bleh diletakkan sama ada sebelum atau selepas kata adjektif.

Contoh
1. Murid yang paling pintar di sekolah ialah Latipah.
2. Pemandangan di tepi pantai itu sungguh indah.
3. Suhu di kawasan kutup amat sejuk.
4. Kereta api itu sangat laju.
5. Kereta itu laju sangat.

KATA PENEGAS
Kata penegas ialah kata yang digunakan untuk memberikan penekanan atau menegaskan bahagian-bahagian yang tertentu dalam ayat.
Contoh
-kah -lah -tah jua
Juga Sahaja Hanya Memang
Lagi pun

Contoh
1. Itulah rumah saya.
2. Pernahkah awak makan sup daging arnab.
3. Apatah dayaku untuk menolongnya.
4. Kucing itu dibawa juga ke rumah neneknya.
5. Hanya Kamal yang belum membayar yuran.
6. Dia seorang sahaja yang berbaju Melayu.


KATA NAFI
1. Kata nafi ialah perkataan yang digunakan untuk menafikan sesuatu pernyataan.
2. Terdapat dua kata nafi, iaitu bukan dan tidak.

3. Kata nafi bukan digunakan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama.
Contoh
a) Lelaki yang berbaju merah itu bukan ayah saya.
b) Baju ini bukan untuk Suzi, tetapi untuk adik saya.

4. Kata nafi tidak digunakan untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif.
Contoh
a) Melepak di pusat membeli-belah tidak memberikan sebarang faedah.
b) Sungai di belakang rumah saya tidak dalam sangat.

5. Kata nafi bukan boleh hadir sebelum frasa kerja dan frasa adjektif jika ayat itu tidak setara.
Contoh
a) Budak itu bukan pandai sangat tetapi dia rajin belajar.
b) Anjing itu bukan garang tetapi suka bermanja.


KATA PEMERI
1. Kata Pemeri ialah perkataan yang menghubungkan subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat.
2. Terdapat dua kata pemeri, iaitu ialah dan adalah.
3. Kata pemeri ialah diletakkan di hadapan kata nama atau kata frasa nama.
4. Kata pemeri adalah diletakkan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.

Contoh
a) Perempuan yang berambut panjang itu ialah kakak saya.
b) Hariza adalah antara pelajar yang cemerlang di sekolah itu.
c) Tarikh tutup peraduan itu adalah pada hari Isnin.

KATA BANTU
Kata bantu ialah kata yang digunakan untuk menerangkan masa sesuatu perbuatan atau ragam yang berkaitan dengan perbuatan.
Contoh
Akan Belum Masih
Telah Sudah Harus
Boleh Dapat Hendak
Mesti
1. Kereta api dari utara telah sampai.
2. Awak patut menyiapkan tugas ini dengan segara.
3. Adik Rahimah belum tahu berjalan.
4. Ayah dapat menyiapkan tugas ini dengan segera.
5. Encik Borhan hendak pergi memancing esok.


KATA BILANGAN
1. Perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu.
2. Kata bilangan ada tujuh jenis, iaitu:

Jenis Kata Bilangan contohnya
kata bilangan tentu satu, dua, tiga, dan seterusnya
kata bilangan tak tentu beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengah-
setengah, dan sebagainya
kata bilangan pecahan suku, setengah, separuh, tiga suku, dan sebagainya
kata bilangan pisahan setiap dan tiap-tiap masing-masing
kata bilangan himpunan kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ribuan, dan sebagainya
kata bilangan tingkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya
kata bilangan tanya berapa


KATA SENDI NAMA
Sendi Nama Tugas/contoh
di Menunjukkan tempat (di pejabat)
Menunjukan perbuatan (dipukul, dicuci)
ke Menunjukkan tempat atau arah tujuan (ke Indonesia)
Menunjukkan waktu (dari petang hingga ke malam)

dari Menunjukkan tempat atu arah datang
Menunjukkan waktu atau masa

10 PANDUAN PEPERIKSAAN

1. Bacalah nota sepintas lalu sebelum peperiksaan. Jangan baca perkara-perkara baru pada pagi peperiksaan.
2. Siapkan semua keperluan awal. Pastikan anda tahu masa dan tempat peperiksaan dijalankan. JANGAN PANIK!
3. Amalkan teknik pernafasan sebelum meninggalkan bilik dan semasa di dalam dewan.
4. Apabila berada di dalam dewan, INGAT itu merupakan langkah seterusnya seperti perancangan yang telah anda buat.
Anda telah melakukan langkah-langkah lain dengan baik.
5. Baca soalan dengan teliti.
6. Berikan masa yang secukupnya untuk setiap soalan – JANGAN TERLAJAK MASA.
7. Sebelum menulis jawapan, buatlah rangka dahulu.
8. Jangan panic jika anda tidak cukup masa untuk menulis jawapan yang terakhir – tulislah dalam bentuk poin.
9. Semak jawapan.
10. Elakkan membuat post-mortem.

SELAMAT BERJAYA

10 PANDUAN ULANG KAJI

1. Rancang masa ulang kaji awal. Buat jadual waktu yang fleksibel.
2. Atur tugasan anda – susun nota, buat rujukan bagi bab-bab yang kurang difahami.
3. Pastikan masa ulang kaji digunakan secara berkesan.
4. Soalan tahun-tahun lepas – kata kunci, kekerapan soalan/bab, bina jadual untuk memahamkannya.
5. Meletakkan sasaran; jika dapat dicapai anda telah melepasi satu rintangan
We remember 10% of what we read but 70% of what we say.
6. Gunakan alat mengingat – pen warna, gambar cth mind map.
7. Belajar bekerja dalam kumpulan.
8. Amalkan makan makanan seimbang, kurangkan stimulants.
9. Berfikiran positif – ANDA BOLEH MELAKUKANNYA!
10. Kerap menggunakan teknik relaxations.

JANGAN BERTANGGUH

MENGHADAPI PEPERIKSAAN

10 PANDUAN SEMESTER

1. Belajar secara efektif dan aktif, semasa sesi P&P fahami apa yang diajar.
2. Buat nota yang berkesan. Berikan tumpuan semasa pembelajaran. Kemahiran mendengar PENTING.
3. Buat ringkasan/rumusan daripada pembelajaran. Guna pensel warna, rajah, rujukan.
4. Biasakan dengan Tool Of Your Trade – perpustakaan, bahan rujukan.
5. Kenali guru-guru anda.
6. Tahu cara/tabiah belajar sendiri.
7. Pastikan anda mempunyai JADUAL BELAJAR.
8. Mempunyai kumpulan belajar.
9. Pupuk keyakinan diri. Belajarlah daripada kesilapan.
10. Belajar teknik menenangkan fikiran –pernafasan.