Saturday, November 27, 2010

Tajuk: Modal insan kelas pertama

Pendahuluan:

Pembentukan minda kelas pertama menjadi agenda penting negara. Aspek ini tidak terbentuk dengan sendiri, sebaliknya perlu ada usaha untuk memupuk minda kelas pertama secara sistematik dan terarah. Dalam hal ini, negara harus membentuk asas yang kukuh bagi menghasilkan modal insan berminda kelas pertama. Persoalannya, apakah ciri-ciri modal insan yang memiliki minda kelas pertama seperti yang dihasratkan oleh kerajaan?

Isi karangan:

1. memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi.
- ilmu diperoleh melalui pembacaan - “membaca jambatan ilmu”.
-selain itu, ilmu diperoleh melalui penulisan dan diskusi.
-aktiviti sedemikian merangsang minda
-pengetahuan yang ada pada diri menjadi ukuran atau tanda aras seseorang
itu memiliki minda kelas pertama.

2. mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif
- untuk membentuk minda yang kritis dan kreatif , perlu banyak bertanya
bertanya kepada diri sendiri atau kepada orang lain.
-apabila bertanya, kita akan mendapat idea-idea yang bernas dan baharu.
-oleh itu banyakkan bertanya dan menimbulkan lebih banyak persoalan
dalam minda untuk menemukan sesuatu jawapan.
- malu berkayuh perahu hanyut; malu bertanya sesat jalan”.

3. memiliki pemikiran yang konstruktif
- mencari jalan untuk membetulkan kesalahan atau keadaan - sedia mengakui
kesilapan dan berusaha untuk berubah.
- kreatif menyelesaikan masalah dan kreatif menghasilkan tugas.
-pemikiran konstruktif bermakna memiliki pemikiran yang membina dan
bersedia untuk berubah.

4. memiliki akhlak yang mulia
- mengamalkan nilai murni
-bertingkah laku dengan berhemah dan berbudi bahasa
- berintergriti, beretika, dan beriltizam tinggi serta sentiasa sabar dengan dugaan
-sentiasa berfikiran positif dan bersih fizikal dan mental.
- mematuhi ajaran agama.

Kesimpulan:

Modal insan berminda kelas pertama ialah masyarakat yang berpengetahuan mampu berdaya saing, berbudaya kerja cemerlang, berintergriti dan memiliki kekuatan moral. Mereka juga turut tahu untuk menghayati dan menghargai budaya, kesenian, dan warisan serta mengamalkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan patuh kepada segala peraturan serta norma masyarakat. Oleh itu, pembangunan modal insan berminda kelas pertama perlu diberi keutamaan dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju beridentiti sendiri.

No comments:

Post a Comment