Tuesday, May 25, 2010

Amalan Terbaik Dalam Pengajaran Ringkasan PMR

Kemahiran yang perlu dikuasai:

1. Mengenal pasti tugasan soalan

Dalam soalan ringkasan, tugasan soalan ialah selepas perkataan tentang sehingga ayat itu berakhir. Lihat soalan contoh di bawah:

Berdasarkan petikan di bawah, tulis sebuah ringkasan tentang amalan-amalan baik dalam pemakanan. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan.

Dalam soalan di atas, calon mesti memfokus hanya kepada amalan-amalan baik dalam pemakanan tatkala mengesan isi dalam petikan. Pastikan calon betul-betul memahami maksud tugasan tersebut bagi mengelakkan mereka tersasar.

2. Patuhi had perkataan

Dalam soalan ringkasan, jelas sekali had perkataan ialah 80 patah perkataan. Dengan yang demikian, calon jangan sekali-kali melebihi had tersebut kerana perkataan yang melebihi had perkataan TIDAK dinilai oleh pemeriksa. Calon mesti membilang perkataan dalam skrip ringkasan mereka berpandukan panduan yang berikut:
• Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan:
- nama khas (Kota Bharu)
- perkataan berulang/kata ganda (cara-cara)
- penggunaan kata depan di dan ke (di sana, ke atas)
- tarikh yang ditulis dengan ayat atau angka
- angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan
- gelaran (Yang Amat Berhormat)
3. Memilih ayat yang menepati tugasan

Calon mestilah bijak menganalisis setiap ayat dalam petikan untuk menentukan sama ada ayat-ayat dalam petikan itu menjawab tugasan atau tidak. Lihat contoh di bawah:
[Ayat-ayat di bawah ditulis dalam bentuk pemerengganan. Penulis membuat pemenggalan ayat untuk tujuan analisis]

TUGASAN: AMALAN-AMALAN BAIK DALAM PEMAKANAN

Makanan yang berkhasiat dan seimbang penting kepada semua orang. Hal ini demikian kerana kita memerlukan tenaga untuk aktiviti fizikal. Kita juga akan lebih cergas menjalani aktiviti harian. Amalan pemakanan dan kesihatan mempunyai kaitan yang rapat. Kesihatan tubuh badan bukan sahaja dipengaruhi oleh makanan yang seimbang dan berkhasiat semata-mata malah corak dan amalan pemakanan sehari-hari turut memberikan kesan yang besar. Makan dalam keadaan selesa dan tenang merupakan tabiat yang baik. Selain itu, kita perlu makan pada masa yang sesuai. Kegagalan berbuat demikian akan mempengaruhi kesihatan seseorang. Kebanyakan kita beranggapan bahawa aspek pengambilan makanan merupakan suatu perkara yang tidak penting. Sebenarnya, kita mesti memastikan bahawa jadual makan perlu teratur dan kita wajar makan dalam kuantiti yang sedikit untuk kekal sihat. Kegemukan atau obesiti merupakan kesan daripada sikap tidak mengawal makan. Makan setelah kita berasa lapar seharusnya menjadi amalan. Ibu bapa harus menanam sikap tersebut ketika anak-anak masih kecil lagi. Kita perlu mengambil sayur-sayuran hijau dan buah-buahan untuk memastikan bahawa kita mengamalkan diet seimbang. Ada dalam kalangan kita pula yang menggemari makanan yang telah diproses seperti mi segera dan makanan dalam tin. Makanan seperti ini kurang zatnya kerana telah melalui tempoh masa yang lama dan juga mengandungi bahan kimia. Oleh itu, pengambilan makanan yang segar amat penting untuk memastikan makanan tersebut membekalkan zat yang diperlukan oleh tubuh badan. Kita juga perlu mengawal atau mengurangkan pengambilan makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula dan garamnya. Kegagalan mengambil berat tentang tabiat makan yang tidak betul akan mengundang padah. Namun inilah yang menjadi masalah kebanyakan masyarakat kita. Mereka seolah-olah tidak menyedari bahawa makanan yang seimbang dapat mempengaruhi kehidupan kita.

4. Menyunting ayat yang menepati tugasan

Kemahiran menyunting ayat amat penting untuk membezakan antara idea utama dan huraian idea.

i. Makan dalam keadaan selesa dan tenang merupakan tabiat yang baik.
[Idea Utama] [Huraian Idea]

ii. Selain itu, kita perlu makan pada masa yang sesuai.
iii. Sebenarnya, kita mesti memastikan bahawa jadual makan perlu teratur dan kita wajar makan dalam kuantiti yang sedikit untuk kekal sihat.
iv. Makan setelah kita berasa lapar seharusnya menjadi amalan.
v. Kita perlu mengambil sayur-sayuran hijau dan buah-buahan untuk memastikan bahawa kita mengamalkan diet seimbang.
vi. Oleh itu, pengambilan makanan yang segar amat penting untuk memastikan makanan tersebut membekalkan zat yang diperlukan oleh tubuh badan.
vii. Kita juga perlu mengawal atau mengurangkan pengambilan makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula dan garamnya.


5. Membina ayat yang lengkap

Berdasarkan idea utama, bina ayat yang lengkap iaitu ayat yang mengandungi subjek [S] dan predikat [P].

vi. Makan dalam keadaan selesa dan tenang
[S] [P]
vii. kita perlu makan pada masa yang sesuai.
[S] [P]
x. kita mesti memastikan bahawa jadual makan perlu teratur
[S] [P]
kita wajar makan dalam kuantiti yang sedikit untuk kekal sihat.
[S] [P]
xii. Makan setelah kita berasa lapar.
[S] [P]
xiv. Kita perlu mengambil sayur-sayuran hijau dan buah-buahan
[S] [P]
xvii. pengambilan makanan yang segar amat penting
[S] [P]
xviii. Kita juga perlu mengawal atau mengurangkan pengambilan makanan
[S] [P]
atau minuman yang tinggi kandungan gula dan garamnya.

Nota: Ayat (xviii) merupakan ayat yang disalin bulat-bulat daripada petikan asal. Dalam hal ini, calon mestilah melakukan salah satu daripada dua proses untuk memastikan mereka tidak dianggap menyalin bulat-bulat sama ada proses penambahan penanda wacana atau pengguguran perkataan.

Proses penambahan penanda wacana

xviii. Seterusnya, kita juga perlu mengawal atau mengurangkan pengambilan makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula dan garamnya.
(penambahan perkataan seterusnya)


Proses pengguguran perkataan

xviii. Kita perlu mengawal atau mengurangkan pengambilan makanan
atau minuman yang tinggi kandungan gula dan garamnya.
(pengguguran perkataan juga)


6. Menulis ringkasan

Untuk memulakan jawapan ringkasan, rujuk semula tugasan soalan iaitu

Berdasarkan petikan di bawah, tulis sebuah ringkasan tentang amalan-amalan baik dalam pemakanan. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan.

Tugasan : Amalan-amalan baik dalam pemakanan

Daripada tugasan di atas, mulakan jawapan dengan ayat

Antara amalan baik dalam pemakanan ialah...

(Antara amalan-amalan adalah salah kerana kata ’antara’ sudah menunjukkan jamak)

Mulakan skrip ringkasan anda dengan menyalin LIMA idea utama seperti yang berikut:

Antara amalan baik dalam pemakanan ialah makan dalam keadaan selesa dan tenang. Kita perlu makan pada masa yang sesuai. Kita mesti memastikan bahawa jadual makan perlu teratur. Kita wajar makan dalam kuantiti yang sedikit untuk kekal sihat. Makan setelah kita berasa lapar.
[42 patah perkataan]

Sekiranya jumlah perkataan belum mencapai 80 patah perkataan setelah calon menulis lima isi, teruskan menulis isi seterusnya sehingga menghampiri 80 patah perkataan.

Antara amalan baik dalam pemakanan ialah makan dalam keadaan selesa dan tenang. Kita perlu makan pada masa yang sesuai. Kita mesti memastikan bahawa jadual makan perlu teratur. Kita wajar makan dalam kuantiti yang sedikit untuk kekal sihat. Makan setelah kita berasa lapar. Kita perlu mengambil sayur-sayuran hijau dan buah-buahan. Pengambilan makanan yang segar amat penting. Seterusnya, kita juga perlu mengawal atau mengurangkan pengambilan makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula dan garamnya
[72 patah perkataan]

Contoh karangan 1

Dalam menuju era globalisasi ini, Malaysia adalah sebuah Negara yang sudah mencapai kemajuan (tahap maksimum menerusi kemajuan pembangunan yang mencakar langit). Untuk memahami konteks ini, dari tahun ke tahun ada sahaja pembangunan yang di/bina mengikut perancangan yang telah di/rancangkan oleh pihak yang berkenaan.
Jika kita lihat pada tahun 1970-an dahulu, hanya beberapa buah bangunan sahaja yang telah dibina sebagai memenuhi ruang kehidupan dengan pekerjaan yang bergajikan rendah. Lihat sahajalah pada zaman itu, majoritinya hanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ada sesetengahnya yang terpaksa mengikat perut untuk menyara keluarga yang tercinta. Bukan itu sahaja, ada yang terpaksa menyekat perbelanjaan keluarga demi masa hadapan anak-anak yang akan datang untuk memberi didikan yang baik kepada mereka.
Sekarang selepas berpuluh-puluh tahun lamanya, iaitu selepas negara Malaysia (digelar sebagai Negara yang maju seiring dengan negara-negara luar selepas menjangkau pada tahun 2000). Di sini segalanya telah bermula. Daripada rumah setinggan, telah dirobohkan dengan menjadi rumah teres. Dari bangunan yang kecil dan rendah, telah bertukar menjadi bangunan yang besar dan tinggi. Banyak binaan-binaan yang dirancang telah dimajukan menerusi perancangan luar bandar yang telah diuruskan oleh pihak yang berkenaan. Namun dengan kebanggaan inilah menyebabkan ada hidupan lain yang merana. Kadangkala kita tidak perasan bahawa setiap kejayaan pasti akan wujudnya pihak yang tidak berpuas hati.

Sebagai contoh, hidupan di dalam air. Pembuangan sisa toksid dan sampah sarap oleh pihak yang tidak bertanggungjawab akan menyebabkan hidupan-hidupan ini akan mati dan pupus. Bukan itu sahaja, pembuangan sampah sarap yang kerap akan menyukarkan pengaliran air yang baik. Sisa toksid yang mengandungi racun yang dibuang oleh kilang-kilang akan menghilangkan kandungan nutrien yang terdapat di dalam air sungai ataupun air laut sekalipun.
Selain daripada itu, penebangan pokok-pokok tanpa kawalan akan menyebabkan banjir kilat akan berlaku. Ini kerana hujan yang turun akan diserap oleh tumbuhan sebagai bekalan air dalam melakukan proses respirasi dan juga fotosintesis. Jika pokok-pokok ini terus ditebang, maka natijahnya kita juga yang terkena. Hakisan tanah akan berlaku dan sekali/gus menyebabkan ada bukit yang runtuh ekoran daripada kejayaan ini. Ini akan menyusahkan semua pihak untuk membaik pulihkan semula. Bukan itu sahaja, malah akan berlakunya pembaziran kerana kosnya yang tinggi dan mahal.
Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan mencintai Negara ini, sama-samalah kita mengambil perhatian dan menjaga alam sekitar ini sebaik-baiknya. Ingatlah ada pepatah mengatakan ‘sediakan payung sebelum hujan’. Dengan itu, jadilah rakyat Malaysia dan terbilang, gemilang dan cemerlang’

Monday, May 24, 2010

Tugasan Masa Cuti

Pelajar mula bercuti pada 4 hn Jun 2010. Harap buat kerja rumah seperti yang telah ditetapkan. Tq
Pengarah PMR 2010

Rumusan

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang sebab-sebab graduan universiti menganggur dan kesan-kesan pengangguran tersebut. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Saban tahun beribu-ribu orang graduan dilahirkan oleh universiti awam dan swasta di negara kita. Namun, bilangan tenaga kerja yang menganggur dalam kalangan graduan juga semakin bertambah lantaran tidak banyak kekosongan jawatan yang diiklankan untuk mereka. Walaupun kita tidak menafikan ada graduan yang memperoleh pekerjaan namun mereka ini acapkali menyuarakan rasa tidak puas hati dengan suasana dan bentuk pekerjaan mereka. Apabila keadaan sebegini berlaku, banyak pihak yang menuding jari kepada graduan sendiri sedangkan kemungkinan banyak pihak lain yang turut berperanan menyumbang ke arah fenomena yang tidak menarik ini.

Sudah banyak perdebatan diadakan untuk membincangkan isu ini. sama ada di media cetak mahupun di media elektronik. Namun, masalah yang sama tetap berulang tanpa jalan penyelesaian yang konkrit. Usaha memartabatkan graduan semula masih pada tahap kabur. Dengan perkembangan pesat kehidupan hari ini yang dilingkari oleh pelbagai tuntutan yang mencabar, graduan yang kurang kemahiran berkomunikasi dan kurang kemampuan berfikir sudah pasti tidak mampu untuk menguasai hambatan-hambatan menimba pengalaman hidup yang semakin mencabar. Tekanan ini ditambah pula oleh tanggapan-tanggapan negatif yang dilemparkan oleh masyarakat terhadap mereka.

Banyak pihak terutama yang terlibat dalam bidang pekerjaan nampaknya sentiasa memberi pelbagai dalih dalam menawarkan pekerjaan kepada graduan lebih-lebih lagi kepada mereka yang dilihat kurang berinisiatif semasa ditemu duga. Graduan sebenarnya kekurangan pengalaman dan mereka sebenarnya ‘tersepit’ tanpa jalan keluar yang pasti. Dalam arus globalisasi kini, bahasa Inggeris begitu dipentingkan berbanding dengan bahasa-bahasa lain. Masyarakat kita terutama para graduan perlu menyedari hakikat ini.Sekiranya mereka tidak menguasai bahasa ini sebaiknya di samping tidak mempunyai peluang untuk mengikuti latihan dalam pekerjaan, mereka akan terkapai-kapai atau teraba-raba dalam mengemudi hidup demi masa depan yang lebih baik. Graduan perlu diberi peluang menonjolkan kebolehan mereka menerusi latihan pekerjaan. Kita seboleh-bolehnya perlu menghentikan pengambilan pekerja-pekerja asing terutama pakar-pakar bidang tertentu yang dilihat semakin cenderung menguasai alam pekerjaan di negara kita. Persepsi terhadap bidang pekerjaan dalam bidang perladangan, pertanian dan perindustrian oleh para graduan sendiri perlu diubah.

Graduan ialah bakal pemimpin yang akan mencorakkan masa depan negara. Berilah peluang untuk mendapatkan pengalaman dan menyerlahkan kebolehan mereka seperti yang pernah diungkapkan oleh ahli pemikir terkenal,Ibnu Khaldun iaitu ‘aku mengenal diriku dan orang lain juga tahu tentang diriku’.


(Diubahsuaikan daripada Persepsi Masyarakat Punca Graduan Semakin Tertekan oleh Norhaidi Mohd Nordin, Berita Harian 6 Julai 2004)

Rumusan

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan sektor pertanian di negara kita dan kekangan yang dihadapi untuk memajukan sektor tersebut.. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi daripada 120 patah perkataan.

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah menggarisi beberapa strategi dan langkah yang disifatkan oleh menterinya, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai usaha untuk mencergaskan sektor pertanian semula. Sektor pertanian dilihat sebagai (1) sektor yang menjanjikan pulangan lumayan di samping menjadi wahana dalam usaha (2) merapatkan jurang pendapatan antara penduduk desa dan bandar. Adalah menjadi impian kerajaan bahawa menjelang tahun 2020 , negara kita bukan sahaja maju dalam sektor industri di bandar malahan maju dalam industri pertanian di desa. Semua agensi berkaitan dengan petani, penternak dan nelayan perlu melipatgandakan usaha bagi membuktikan bahawa pertanian bukannya sektor ‘lembab’ yang sebelum ini sering dikaitkan dengan kemiskinan.

Sektor pertanian mampu (3) mengurangkan kebergantungan Malaysia kepada negara asing untuk mendapatkan bekalan makanan. Perbelanjaan mengimport makanan sebanyak RM 4.3 bilion setahun merupakan satu angka yang besar. Jumlah ini boleh disalurkan untuk program-program lain yang boleh dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Malaysia. Sektor pertanian kini berpotensi (4) meningkatkan eksport barangan makanan lantas dianggap salah satu (5) enjin pertumbuhan ekonomi negara selain sektor pembuatan dan perkhidmatan. Mungkin tidak ramai yang menyedari bahawa negara mempunyai pasaran sebesar RM 18 bilion untuk produk seperti perasa, makanan dan minuman berasakan hasil tani serta herba. Kerajaan begitu bersungguh-sungguh untuk mengembangkan sektor pertanian dengan (6) menyediakan banyak peluang pekerjaan yang berkaitan dengan sektor ini. Jawatankuasa Peningkatan dan Mempelbagaikan Pendapatan Petani,Penternak dan Nelayan telah ditubuhkan bagi mencari jalan mempelbagaikan kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan kepada rakyat.

Hala tuju kerajaan adalah untuk mentransformasikan sektor pertanian negara. Antara langkah yang telah diambil adalah dengan mengamalkan kaedah pertanian terkini melalui aplikasi teknologi moden di samping penemuan melalui penyelidikan dan pembangunan (R&D).Langkah juga diambil untuk menjadikan negara sebagai pusat pemprosesan, pembungkusan dan pemasaran hasil pertanian ke pasaran global. Skim penggalakan ladang juga dilaksanakan bagi menggalakkan petani dan penternak mempraktikkan amalan pertanian yang baik. Sektor pertanian menjadi semakin penting kerana mampu (7) meningkatkan dan meluaskan penggunaan bioteknologi. Sebuah makmal yang menjalankan penyelidikan bioteknologi telah ditubuhkan di Institut Penyelidikan Pertanian Malaysia (MARDI). Kemajuan dalam bidang pertanian juga bermakna (8) pengurusan persatuan-persatuan nelayan kawasan (PPN) dan pertubuhan peladang kawasan (PPK) ditadbir secara lebih sistematik agar lebih berkemampuan mengemudikan projek-projek pertanian komersial.

Sudah sampai masanya para petani menjayakan program Amalan Pertanian Baik (APB) yang telah dilancarkan oleh pihak kerajaan. Sebagai sebuah negara yang tanahnya subur dan sesuai untuk semua jenis tanaman, pengimportan makanan melebihi eksport tidak sepatutnya terus berlaku. Gagasan besar kerajaan ini hanya akan mencapai matlamat sekiranya golongan sasar sanggup mengubah sikap dan pemikiran dengan menggunakan kaedah, teknologi serta amalan pertanian yang disyorkan.

(Diubahsuaikan daripada rencana Asas Tani Bertunas oleh Laupa Junus, Utusan Malaysia , 31 Ogos 2004)

RUMUSAN

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah bekalan air dan kesan-kesannya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Apabila berlakunya krisis air di Lembah Klang, Majlis Air Kebangsaan telah ditubuhkan oleh kabinet pada 1 April 1998. Majlis ini bertujuan untuk mengawal dan mengurus sistem pembahagian air bagi memastikan bahawa negeri-negeri yang kering dapat memiliki bekalan air daripada negeri-negeri yang kaya air. Langkah kerajaan meningkatkan bayaran bil air di kawasan Lembah Klang selepas berlakunya krisis ini juga merupakan satu langkah yang positif.Melalui tindakan drastik ini sekurang-kurangnya masyarakat di kawasan ini akan menggunakan air dengan lebih jimat dan cekap. Langkah ini secara berperingkat akan dilaksanakan di seluruh negara tidak lama lagi.

Selain itu, pihak berkuasa juga boleh mengambil tindakan untuk membersihkan sungai-sungai yang tercemar supaya boleh diguna semula sebagai sumber air. Tidak dinafikan bahawa usaha ini akan menelan belanja yang besar, namun jika hasilnya memuaskan dan membawa manfaat kepada pengguna , maka tindakan itu bolehlah dijalankan.

Langkah seterusnya, pihak kerajaan khususnya Jabatan Bekalan Air(JBA) harus membaiki semua paip yang telah bocor dan rosak, secepat mungkin. JBA juga harus berusaha untuk meningkatkan taraf paip asbestos di kawasan bandar supaya tahan lebih lama. Menerusi tindakan tersebut, pihak yang mencuri air juga dapat dikesan dan diambil tindakan yang sewajarnya.Pihak kerajaan juga harus membuat penyelidikan yang terperinci untuk meningkatkan keberkesanan dalam pengagihan dan penggunaan air. Contohnya, di bandar raya Tokyo, air yang digunakan untuk mencuci tangan disalurkan semula supaya boleh diguna semula untuk menyimbah tandas. Penggunaan air yang cekap seperti ini harus dirancang dan dilaksanakan di negara kita.

Pembinaan empangan juga merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah krisis air ini. Empangan boleh digunakan untuk mengumpul air hujan dan disalurkan kepada orang awam ketika kecemasan. Contohnya, pembinaan empangan Kenyir dan Pedu, banyak membantu dalam penyaluran air untuk hasil pertanian semasa musim kemarau negara kita. Antara langkah lain ialah mengenal pasti kawasan kecil yang mempunyai sumber air bawah tanah. Air bawah tanah ini boleh digunakan ketika berlakunya krisis air.

Seterusnya, pihak kerajaan juga harus menggalakkan pengusaha air mineral mengurangkan kos pengeluaran mereka. Jika kos dapat dikurangkan , air mineral dapat dijual dengan harga yang lebih murah. Hal ini membolehkan orang ramai membelinya dan
menggunakannya sebagai sumber minuman ketika krisis air.
( Diubahsuaikan daripada Krisis Air oleh V.Sivarubini Dewan Siswa,Julai 2003)

Saturday, May 15, 2010

Gurindam guru Sejati [Mas Adeki]

Guru sejati muhasabah diri,
Bijak bertindak dan berdikari.

Guru sejati senyum mesra,
Sentiasa menggunakan budi bicara.

Senyuman dipapar menawan hati,
Tutur katanya penuh bererti.

Guru sejati tekun bekerja,
Ada wawasan semangat waja.

Guru sejati guru berkualiti,
Gigih mengajar sepenuh hati.

Guru sejati berhati murni,
Sihat sejahtera hidup harmoni.

Tidak mudah berkata tidak,
Sentiasa berusaha terus bertindak.

Jika menghadapi sebarang masalah,
Guru sejati tak pernah mengalah.

Rela berkorban apa sahaja,
Kurang cakap banyak bekerja.

Guru sejati baik hati,
Berasa belas menaruh simpati.

Guru sejati bijak berbicara,
Hidup berbakti jadilah juara.

Guru sejati umpama lebah,
Menebar ilmu sabar tabah.

Guru sejati bergelar pendidik,
Pelajar diasuh bijak cerdik.

Membina, membentuk insan berakhlak
Gigih membimbing tak pernah jelak.

Semoga berjaya di dunia dan di akhirat,
Kedua-duanya penting diambil berat.

Guru sejati insan bijaksana,
Tugasan diberi beres sempurna.

Tegur nasihat untuk kebaikan,
Mengasuh, mendidik demi kebajikan.

Marahnya sayang bencinya kasih,
Mulutnya manis hatinya bersih.

Guru sejati utamakan kecemerlangan,
Pelajar bergaya ke arah kegemilangan.

Guru sejati sentiasa proaktif,
Tenang tenteram berfikiran positif.

Guru sejati memanusiakan manusia,
Demi keamanan bukan sia-sia.

Guru sejati guru bestari,
Hidup bermotivasi jati diri.

Guru sejati berbudi bahasa,
Berkhidmat demi nusa dan bangsa.

Thursday, May 13, 2010

Gurindam Jiwa

Tuailah padi antara masak
Esok jangan layu-layuan
Intailah kami antara nampak
Esok jangan rindu-rinduan

Anak Cina memasang lukah
Lukah dipasang di Tanjung Jati
Di dalam hati tidak ku lupa
Bagai rambut bersimpul mati

Batang selasih permainan budak
Daun sehelai dimakan kuda
Bercerai kasih bertalak tidak
Seribu tahun kembali juga

Burung merpati terbang seribu
Hinggap seekor di tengah laman
Hendak mati di hujung kuku
Hendak berkubur di tapak tangan

Kalau tuan mudik ke hulu
Carikan saya bunga kemboja
Kalau tuan mati dahulu
Nantikan saya di pintu syurga

Sumber: Lagu Gurindam Jiwa

Wednesday, May 12, 2010

Ringkasan PMR

Baca petikan di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis satu ringkasan tentang punca-punca berlakunya keracunan makanan. Panjangnya ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.

Kes keracunan makanan terutamanya di sekolah semakin kerap disiarkan media sejak akhir-akhir ini. Isu ini bukanlah suatu perkara yangbaharu, tetapi telah menjadi satu isu yang telah lama diperbincangkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Keracunan makanan bukan hanya akan berlaku di sekolah tetapi di mana-mana sahaja apabila berlaku pencemaran terhadap makanan yang dimakan.
Makanan yang tercemar dapat dikenal pasti melalui beberapa caraaeperti rupa, earna, tekstur dan bau sesuatu makanan. Dari segi rupa, terdapat tompok-tompok kulat, contohnya pada roti atau kuih. Warna makana pula akan bertukar warna seperti warna kehijau-hijauan pada daging atau ayam. Contoh nasi basi ialah makanan itu berlendir atau berair. Selain itu, bau makanan akan berubah dengan mengeluarkan bau yang masam dan tidak enak.
Salah satu sebab berlakunya keracunan makanan adalah apabila pengendali makanan tidak tidak mengambil berat tentang kebersihan. Mereka menjalankan kerja-kerja pengendalian makanan dengan tangan yang kotor, kuku yang kotor dan panjang, rambut tidak terurus serta tidak memakai apron. Malah mereka membiarkan premis makanan mereka kotor. Pengendali makan juga sering menyentuh makanan yang telah disiap masak secara langsung semasa menghidangkan atau mengendalikan sesuatu makanan.
Kita juga sering memperhatikan bahawa ramai pengendali makanan yang tidak menjalankan tanggungjawab mereka. Ramai antara mereka yang tidak menghiraukan kebersihan makanan yang dihidangkan kepada pelanggan. Persekitaran yang kotor dan penuh dengan sampah sarap, makanan yang terdedah dan dihinggapi lalat, bekas penyediaan makan yang kotor. Malah terdapat premis yang tidak mempunyai kemudahan mencuci tangan dan tandas yang sempurna.
Makanan yang tidak dimasak dengan sempurna akan menyebabkan berlakunya pembiakan mikroorganisma berbahaya terutamanya pada bahan makanan yang berprotein tinggi seperti daging, ayam, makanan laut dan produk tenusu. Oleh itu, kita perlu menggelakkan makan makanan yang tidak dimasak dengan sempurna . Makanan dari peti sejuk mestilah dinyahbekukan dengan sempurna dan dimasak secukupnya untuk memastikan bakteria yang berbahaya terhapus.
Isu keracunan makanan dapat diatasi jika semua pihak melaksanakan peranan yang sewajarnya. Yang paling penting, utamakan kebersihan dalam apa-apa jua tindakan yang melibatkan makanan dan minuman. Mencegah sesuatu lebih baik daripada mengubah.
(Dipetik dan diubah suai daripada,‘Keracunan Makanan’
Siti Balqis Budin- Siswa, Oktober 2007)

Ringkasan PMR

Baca petikan di bawah dengan teliti.Berdasarkan petikan tersebut, tulis suatu ringkasan tentang kepentingan disiplin dalam kehidupan kita. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.

Disiplin merupakan perkara yang amat penting bagi seseorang pelajar. Disiplin merupakan peraturan dan undang- undang yang perlu ditanam dalam jiwa seseorang pelajar itu ketika masih di peringkat kanak- kanak lagi. Maka kita dapat melihat bahawa di sekolah telah ada satu garis panduan yang mesti dipatuhi oleh seseorang pelajar.

Namun demikian disiplin di sekolah sering menjadi rungutan para pelajar yang inginkan kebebasan secara total. Pada hakikatnya, tanpa disiplin akan wujud keadaan kucar-kacir. Seorang pelajar yang berdisiplin akan menjadi insan yang mulia, mempunyai perasaan hormat- menghormati, tolong- menolong dan berperikemanusiaan.

Dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum dan agama, sikap ini perlu disemai agar keharmonian hidup dapat dicapai. Sekiranya sikap ini tidak dipupuk sejak dari awal lagi, maka akan lahirlah perasaan mementingkan diri sendiri.Kita perlu ingat bahawa mungkin suatu hari nanti kita akan menghadapi masalah yang tidak diduga dan ketika itulah kita memerlukan pertolongan orang lain.Oleh sebab itu sekiranya kita sudi menolong orang, pasti suatu hari nanti orang akan sudi menolong kita.

Begitu juga dalam pelajaran,tanpa disiplin maka pelajaran yang diajar oleh guru akan dianggap mudah sahaja dan latihan yang diberi tidak akan disiapkan.Cara yang mudah ialah meniru dan sekiranya sikap ini diteruskan,maka pelajar seperti ini akan gagal dalam peperiksaan kelak.Berbeza dengan pelajar yang berdisiplin,mereka akan meletakkan pelajaran sebagai keutamaan.

Seseorang pelajar yang berdisiplin tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan yang tidak berfaedah dan hanya membuang masa seperti merokok,menagih dadah,mengamalkan budaya lepak,dan seumpamanya.Hanya pelajar yang berdisiplin sahaja mampu menolak unsur yang tidak sihat.

Lebih daripada itu,seseorang individu yang berdisiplin akan mempunyai matlamat yang pasti dalam hidupnya. Individu seperti ini tidak akan mudah terpengaruh dengan persekitaran dan tidak akan membiarkan pendiriannya dirobek oleh orang lain.Manusia seperti inilah yang mampu menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bahagi terhadap nusa dan bangsa.

Jelaslah bahawa disiplin merupakan perkara utama yang perlu ditanam dalam jiwa setiap pelajar.Selain itu,tujuan disiplin diwujudkan di sekolah ialah untuk melahirkan pelajar yang berguna kepada agama,bangsa dan negara.

Latihan rumusan

Soalan 1
[ 30 markah ]

Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang formula untuk mewujudkan perpaduan kaum di negara ini dan kepentingannya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Naluri semula jadi manusia adalah ingin hidup berkelompok dan bersatu padu. Hari perpaduan yang disambut pada 16 September pada setiap tahun bertujuan untuk mengingatkan rakyat tanpa mengira sempadan negeri ataupun wilayah tentang kepentingan semangat perpaduan dan patriotisme demi kestabilan dan kesejahteraan negara. Perayaan ini juga berperanan untuk memupuk dan menggalakkan semangat perpaduan pelbagai kaum di negara ini melalui aktiviti-aktiviti yang diadakan di peringkat negeri dan kebangsaan.
Perpaduan merupakan pemangkin dalam mewujudkan kestabilan sosial dan pembangunan sesebuah negara. Suatu ikatan perpaduan yang erat perlu dijalin demi mewujudkan sebuah negara yang maju dengan memberi tumpuan kepada konsep pembangunan komuniti tanpa mengabaikan nilai-nilai murni kemasyarakatan. Resepi utama perpaduan ialah sikap hormat-menghormati dan tolong-menolong yang merupakan landasan pertama ke arah mewujudkan semangat perpaduan dan muhibah dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini. Semangat ini perlu dipupuk dalam generasi muda sejak mereka berada di bangku sekolah rendah lagi agar dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang aman damai.
Sikap perkauman tidak harus dijadikan amalan kerana boleh menjejaskan usaha untuk mewujudkan perpaduan. Sebagai warganegara yang bertanggungjawab, setiap orang perlu menghindari perasaan dengki, pilih kasih, sombong, dan pelbagai sikap buruk yang lain. Di peringkat sekolah, pelbagai kegiatan dijalankan bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar yang berbeza latar belakang. Antaranya termasuklah penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kokurikulum. Tambahan pula, semua aktiviti ini dilaksanakan bertujuan untuk memupuk semangat setia kawan dan meningkatkan keharmonian hubungan pelbagai kaum. Selain itu, sistem pendidikan juga merupakan saluran utama untuk mewujudkan perpaduan kaum. Setiap warga pendidikan di seluruh negara perlu menjadikan agenda perpaduan ini sebagai keutamaan dalam semua program dan aktiviti pendidikan yang dilaksanakan sepanjang masa di sekolah. Di samping itu guru-guru juga perlu berusaha menerapkan nilai-nilai murni melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran agar semangat perpaduan terus subur, Seterusnya warga pendidik perlu menentukan dan melaksanakan pelbagai aktiviti dan program di luar bilik darjah demi memupuk perpaduan dalam kalangan warga sekolah.
Sememangnya perpaduan amat penting dalam apa-apa situasi sekalipun sama ada ketika senang dan lebih-lebih lagi ketika susah. Perpaduan yang perlu disuburkan dalam kalangan rakyat tidak harus terhad kepada aspek tertentu seperti perpaduan kaum, malah harus meliputi segala perkara yang melibatkan kepentingan bersama khususnya dan kepentingan negara amnya.


(Diubahsuaikan daripada rencana bertajuk 16 September Hari
Perpaduan: Menyelusuri Formula Mewujudkan Perpaduan
oleh Hj. Samat Buang, dalam Fokus SPM, September 2002)

Monday, May 10, 2010

Sajak-bertemakan GURU

Guru oh Guru

Berburu ke padang datar,
Dapat rusa belang kaki;
Berguru kepalang ajar,
Ibarat bunga kembang tak jadi.

Dialah pemberi paling setia
Tiap akar ilmu miliknya
Pelita dan lampu segala
Untuk manusia sebelum menjadi dewasa.

Dialah ibu dialah bapa juga sahabat
Alur kesetlaan mengalirkan nasihat
Pemimpin yang ditauliahkan segala umat
Seribu tahun katanya menjadi hikmat.

Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa
Jika hari ini seorang Raja menaiki takhta
Jika hari ini seorang Presiden sebuah negara
Jika hari ini seorang ulama yang mulia
Jika hari ini seorang peguam menang bicara
Jika hari ini seorang penulis terkemuka
Jika hari ini siapa saja menjadi dewasa;
Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa
Dengan lembut sabarnya mengajar tulis-baca.

Di mana-mana dia berdiri di muka muridnya
Di sebuah sekolah mewah di lbu Kota
Di bangunan tua sekolah Hulu Terengganu
Dia adalah guru mewakill seribu buku;
Semakin terpencil duduknya di ceruk desa
Semakin bererti tugasnya kepada negara.

Jadilah apa pun pada akhir kehidupanmu, guruku
Budi yang diapungkan di dulang ilmu
Panggilan keramat "cikgu" kekal terpahat
Menjadi kenangan ke akhir hayat.

Usman Awang
1979


Dia Seorang Guru

Dia seorang guru tua sebuah sekolab
terdidik dalam negeri tanpa berjela ijazah
penunggu setia sekolah desa bukan cuma ganiaran upah
tidak juga mengharap kemilau gelar dan anugerah
sekadar kerelaannya menggenggam suatu amanah

yang mengangkat harga diri dan maruah
dengan berbekalkan keyakinan dan hikmah
dengan kelkhlasan had dan pasrah
dengan tidak mengenal jemu dan penat-lelah
yang diperkirakan kepuasan diri membangun ummah
berlandas paksi yang jelas dalam tuju-arah.
Dia seorang guru pengganti ayah ibu
dia seorang guru pembentuk generasi baru
dia seorang guru pembina insan sepadu
dia seorang guru pewaris tamadun ilmu
yang terus hidup sepanjang waktu
diimbau berbunyi dilihat bertemu.

Ismail Haji Adnan
1989


Guruku

Seperti lilin
sewaktu waktu akan cair
gugur lalu membeku
sepi pun datang menutup pandang
tinggallah waktu
mengakhiri seJarah panjangnya.

Seperti engkau
sewaktu waktu penyuluh hidupku
betapa dalam kegelapan maya
engkau perkenalkan daku dengannya
suria dan bintang cakerawala
sehingga seluruh jagatraya ini
tiba-tiba menjadi milikku.

Kehadiranmu adalah suatu fitrah
lepas itu, engkau kutinggalkan
kukira engkau kesepian kini
mengakhiri sisa-sisa hidupmu
tanpa belaian kasih
ratusan anak-anakmu
yang telah engkau berikan obor.

Dan pagi ini kudakap wajahmu dalam kenangan
seorang anak yang pernah engkau lukai
kini pencintamu paling setia
sehingga ke akhir hayat.

Zam Ismail
Seremban
1985


Jasamu Dikenang

Segala bakti yang engkau curahkan
mengajar mendidik anak bangsa
segala jasa yang engkau taburkan
menjadi kenangan tak akan kami lupakan.

Engkau laksana pelita di malam gelita
memancarkan sinar sepenuh rela
jiwamu tabah hatimu cekal
kasihmu sud semangatmu berkobar
yang tak pernah mengenal erti putus asa
yang tak pernah meminta puji dan puja.

Jasamu tak akan luput dalam ingatan kami
sepanjang hayat mekar di sudut had
tiap sepatah katamu mengisi erti
tiap madahmu mengandungi hikmat
pembentuk peribadi penegak kebenaran
pengatur hidup petunjuk kebahagiaan.

Hanya kata-kata ini yang dapat kami lafazkan
terkumpul dari seribu hati menjadi satu
menadah tangan dengan doa restu
kepada Tuhan yang menjanjikan pembalasan
kepadamu guru-guru yang berjiwa mulia
pembimbing petunjuk ke arah maju jaya.

Jujur dan ikhlas engkau berbakti
di kota dan desa atau di huj'ung negeri
cekal dan tabah menempuh dugaan
hidupmu bagalkan pelita di tengah malam
membakar diri menerangi yang kelam
jasamu akan karra kenang sepanjang zaman.

Ahmad Sarju
Klang
1988


Pelita Sebuah

Dengan sinar cahaya
di malam gelita
kelip-kelip warnanya
menerangi kamar alam
sekian lama malam
merantai kegelapan
akhlrnya kukenal siang
berwajah suram
alangkah indahnya cluma
kuhhat di dalam terang.

Pelita sebuah
membawa cahaya ilmu
hutan menjadi terang
gua malam
bercahaya api
lautan menjadi tenang
gelombang clan karang
dapat direnang
kujelajahl malam
tanpa bimbang.

Ami Masra
UPM Serdang
1988

Sunday, May 9, 2010

Teknik Pengajaran

PEMBELAJRAN KOPERATIF

Pembelajaran Koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid daipada pelbagai kebolehan bekerjasama di dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982). Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain.

Lima unsur asas dalam Pembelajaran koperatif adalah :
i saling bergantung antara satu sama lain secara positif
ii saling berinteraksi secara bersemuka
iii akauntabiliti individu ata pemblajaran diri sendiri
iv kemahiran koperatif
v pemprosesan kumpulan

LEARNING CENTERS / INTEREST CENTERS

Brain-based research argues that curriculum should be based on student interests and presented within a meaningful context. Using Learning Centers is one way to integrate interests with curriculum objectives, to differentiate curriculum to attract and engage all learners, and to create learning challenges.


PEMBELAJARAN KENDIRI

Pengertian/Takrif

• Pendekatan pembelajaran yang memberi akses kepada sumber pembelajaran dan membolehkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari.

• Bahan pembelajaran direka dan diuruskan supaya murid belajar mengikut minat, keperluan, tahap kemampuan dan gaya pembelajran mereka.

• Pentaksiran kendiri disediakan untuk dapat maklum balas tentang pencapaian dan kemajuan murid.


TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Takrif:
Penggunaan ICT dalam P&P bermaksud menggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P.

Manfaat ICT dalam Pembelajaran:

1. Meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran
2. Memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid yang pelbagai keupayaan
3. meningkatkan motivasi murid
4. Membolehkan pembelajaran bersendiri (individualise learning)


CONTRACT ACTIVITY PACKAGE (CAP)

A CAP is one easy-to-use instructional method for individualizing course content and responding to how different students in the same class learn and demonstrate the knowledge they gain. It will guide the students through independent learning experiences. It is applicable to all grade levels and also suitable for high ability students.

PEDAGOGI

TEKNIK PENCERITAAN

Definisi : Jalinan dan susunan mengenai kejadian dan hal-hal yang berlaku sama
ada benar atau pun khayalan .
(Kamus Dewan,1989)

Bercerita : perbuatan yang mengesahkan cerita ini
: kegiatan yang boleh menarik perhatian dalam p & p
: kaedah yang amat sesuai dengan sifat semulajadi kanak-kanak
: penggunaan dalam p & p dapat :
o Membina keyakinan pelajar
o Merangsang penglibatan cergas
o Menarik perhatian dan penumpuan pelajar

Contoh: tokoh terkenal, peperangan dan penguasaan sains dan penemuan dsb.

Tujuan Penggunaan:
1. menyuburkan daya imaginasi
2. menyuburkan kecerdasan fikiran
3. menggalakkan perkembangan bahasa
4. mengurangkan masalah disiplin
5. menghayati nilai murni
6. menanamkan semangat kewarganegaraan

Prinsip Pengunaan (Ee Ah Meng, 1993)
1. Cerita yang sesuai dengan gaya yang mennarik
2. Cerita yang mempunyai perkaitan dengan tajuk dan matlamat pengajaran
3. Keadaan dan suasana yang selaras dengan jalan cerita
4. Cara yang bersengaja dan dalam keadaan semulajadi
5. Penggunaan alat-alat bantuan
6. Lenggang bahasa yang ringkas dan mudah.
7. Peluang kepada pelajar untuk menyertai aktiviti pembelajaran secara aktif
8. Tidak membuang dan membazirkan masa
9. Cerita disudahi dengan kemas dan teratur
10. Aktiviti susulan

Pendekatan Kaedah Bercerita
1. Guru sebagai pencerita
2. Pelajar sebagai pencerita
3. Mendengar rakaman cerita
4. Penceritaan dari buku
5. Penceritaan dari sumber lain


Kebaikan
1. Mudah untuk menyampaikan maklumat, ilmu pengetahuan dan kemahiran
2. Pengembangan program bacaan dan pendidikan.
3. Memperkembangkan kemahiran mendengar, kemahiran penaakulan dan pengukuhan daya ingatan dan imaginasi pelajar.
4. Memperkembangkan kemahiran lisan dan struktur tatabahasa.
5. Mendorong pengajaran dan pembelajaran.
6. Memperkembangkan kreativiti.
7. Menghasilkan kemahiran dan pertuturan, perbualan dan perbincangan.
8. Memperkembangkan minat dan bakat.


TEKNIK INKUIRI
Pengertian:

1. Suatu proses soal selidik untuk mendapatkan kesimpulan daripada masalah yang dikemukakan dalam P & P.
2. Menekankan soal-soal pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan pendekatan, kaedah, teknik, prosedur, cara melihat dan menyelesaikan masalah.
3. Suatu teknik yang dapat mengembangkan kemahiran belajar di kalangan pelajar.

Matlamat Utama

1. Mengenalpasti unsur-unsur penting untuk melakukan inkuiri bercorak intelektual.
2. Mengukuhkan strategi pengajaran yang dibina .
3. Membina kemahiran kepada guru untuk mempersembahkan bentuk pengajaran yang lebih berkesan dan bermakna.
4. Menganalisis beberapa implikasi penggunaan strategi guru, bilik darjah dan kesesuaian kurikulum.

Jenis-jenis Inkuiri

1. Inkuiri Terbimbing
o Guru bertanggungjawab membimbing pelajar dalam proses kajian.
o Kajian adalah sama dalam bentuk soal selidik, membantuk hipotesis dan merancnag aktiviti penyelidikan.
o Dapat membuat rumusan.

2. Inkuiri Terbuka
o Tiada bimbingan.
o Rumusan adalah hasil dari kajian sendiri.
o Sesuai di peringkat pengajian tinggi.


Langkah-langkah dalam teknik Inkuiri
i. Menentukan masalah.
ii. Rangka penyelesaian.
iii. Pengumpulan data.
iv. Menganalisis data.
v. Membuat kesimpulan.

Pelaksanaan oleh guru
1. Memilih sesuatu konsep, idea ataupun generalisasi.
2. Membimbing, memberi panduan dan bantuan kepada pelajar untuk mencari jawapan.
3. Membantu pelajar untuk menguji konsep, idea dan generalisasi.
4. Memberi bimbingan untuk memeriksa kembali jawapan.

Kelebihan
1. mendorong sikap belajar secara sendiri
2. mempertajamkan fikiran di samping mengembangkan kemahiran intelek
3. penglibatan pelajar sepenuhnya dalam pengajaran guru
4. memberi kesempatan kepada pelajar untuk mengkaji, menilai dan menyangkal pendapat dan pandangan orang lain mengenai sejarah dengan mengemukakan hujah dan bukti


TEKNIK PERBINCANGAN

Pengertian:
Perbincangan merupakan suatu kaedah dan teknik P&P yang melibatkan perbualan antara pelajar dengan guru dalam bilik darjah.
Mak Soon Seng (1993)

Pelajar bebas mengeluarkan dan mengulas pendapat mengenai sesuatu tajuk.

Bertujuan untuk melatih pelajar melahirkan buah fikiran yang bernas dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Melibatkan semua pelajar dalam kelas.
Biasanya diketuai oleh guru.
Boleh juga dilakukan dalam kumpulan kecil.

Pelaksanaan : 5 peringkat

1. Peringkat perancangan.

2. Menetapkan tajuk yang sesuai. Menerangkan tujuan dan matlamat tajuk , jika berkumpulan – Pengerusi dan pencatat perlu dilantik.

3. Peringkat perkembangan
Aktiviti perbincangan.
Setiap ahli kumpulan mengambil bahagian secara aktif.
Pencatat membuat catatan.
Guru mengawasi perjalanan perbincangan.
Dalam suasana gembira, menyeronokkan dan semangat kerjasama.


4. Peringkat rumusan
Sesi pengukuhan melalui perbincangan lanjut.
Pencatat membuat laporan

5. Peringkat penutup
Guru membuat rumusan
Pelajar membuat catatan

Jenis-jenis Perbincangan
 Perbahasan
 Seminar
 Forum
 Kumpulan Belajar
 Sesi Buzz

Kelebihan Kaedah Perbincangan
i. Meningkatkan kemahiran pelajar untuk mengeluarkan pendapat dan hujah yang bernas dan tersusun
ii. Bertutur dengan intonasi dan gaya yang betul
iii. Kemahiran mendengar dan memahami sesuatu perbincangan.
iv. Menggalakkan pelajar bekerjasama dan berkongsi pendapat
v. Mewujudkan sikap suka membaca kerana perlu membuat rujukan
vi. Memperkembangkan kemahiran belajar
vii. Melatih mengeluarkan pendapat dan buah fikiran secara logik dan matang
viii. Melatih pelajar bekerjasama dalam mencapai matlamat dan menyelesaikan masalah
ix. Dapat belajar secara aktif.
x. Mengukuhkan kemahiran berkomunikasi secara berkesan.
TEKNIK SYARAHAN

Pengertian:
o Suatu kaedah pengajaran yang bersifat tradisional dan guru menyampaikan pelajarannya secara autokrasi
o Pengajaran berpusat kepada guru dan pelajar bertindak sebagai pendengar sahaja
o Syarahan sering kali dikait dengan penerangan
o Thyne (1963) : syarahan merupakan seuatu proses yang dapat memberi penerangan kepada orang lain . Kaedah ini kerap kali dinamakan Kaedah Syarahan Penerangan
o George Brown (1978) : penerangan merupakan nadi dalam proses pembelajaran
o Abdul Rahim Rashid (1989) : untuk menarik perhatian dan memberi kefahaman kepada pelajar, kaedah syarahan, penerangan yang digunakan mestilah dilaksanakan secara sistematik dan penerangan dilakukan dengan rapi.

Faktor Pembatasan Keberkesanan

1. Pelajar kurang menumpukan perhatian
• ‘….saya melihat tetapi saya tidak nampak, saya mendengar tetapi tidak pasti apa yang didengar dan saya mengalami sesuatu tetapi tidak tahu apa yang dialami……’suatu gejala mimpi dalam jaga
• Abu Zahari (1992): keadaan ini menyebabkan pelajar tidak akan memahami apa yang diajarkan dan seterusnya akan mengurangkan pencapaian mereka


2. Pelajar suka mengingati fakta yang banyak
• Kerana fakta merangkumi bidang yang amat luas dan rencam – sebilangan besar pelajar akan lupa isi syarahan
• Jones 91923), 60 peratus pelajar lupa isi syarahan sebaik sahaja keluar dari bilik syarahan
• Iris Paintal 91980) : 23 peratus lagi akan lupa selepas 8 minggu

3. Kurang interaksi antara guru dengan pelajar
a) Pemikiran kritis terbatas
b) Pemahaman berbeza
c) Pelajar tidak dapat memberi maklum balas

4. Kepantasan mengajar
• Kerana kesuntukan masa, guru tidak akan mengambil kira tentang keperluan pelajar

5. Pelajar ramai
• Suasana yang tidak selesa
• Gangguan lain

Kaedah Syarahan Yang Berkesan
Peranan guru :
a. Menyusun struktur syarahan
b. Merancang dan mengumpul bahan-bahan dan fakta
c. Membuat persediaan rapi
d. Menguasai beberapa kemahiran
-pengenalan : menarik perhatian dan meruntun fikiran pelajar,
membuat bahan edaran dan risalah tentang isi
syarahan
-penyampaian : penguasaan dan kelancaran syarahan melalui
pembacaan dan latihan berulang kali.
TEKNIK DAPATAN

Pengertian:
• Kaedah penyelidikan/heuristic (Greek : eureka – sudah dapat diketahui).

• Menekankan proses belajar dengan menggunakan cara penyelidikan secara persendirian berasaskan pemerhatian, kaji uji dan ujian.

• Melibatkan aktiviti mengenalpasti, memerhati , mengkaji, mengumpul data, menganalisis, membuat pemerhatian dan melakukan rumusan.

Teknik Dapatan Berstruktur
• Guru menyediakan suatu siri aktiviti yang berkesinambungan.
• Pelajar diberi panduan dan bimbingan untuk menjalankan penyelidikan.
• Pelajar membuat kesimpulan hasil dari penyelidikan.


TEKNIK SOKRATIK

Pengertian:
• Mengambil sempena nama ahli falsafah Greek, Socrates (470 – 399 SM).
• Mengutamakan penyoalan.
• Bertujuan untuk meningkatkan taraf pemikiran pelajar secara logik dari yang belum diketahui kepada yang diketahui.
• Taraf pemikiran yang boleh dicapai bergantung kepada jenis soalan yang ditanya ; peringkat rendah  peringkat tinggi.

Jenis-jenis Soalan
1. Peringatan
• Sangat popular
• Pelajar tidak dikehendaki menggunakan daya pemikiran
• Tentang perkara-perkara dan orang dalam Sejarah
Cth. Siapakah pelukis potret ‘Mona Lisa’
Bilakah Perjanjian Pangkor ditandatangani?
2. Pemikiran
• Memerlukan penjelasan atau sebab-sebab
• Pelajar mencari maklumat dan membuat hubungan dalam pemikiran mereka di antara beberapa faktor
• Mencari perhubungan sebab dan kesan

Cth: Apakah faktor-faktor yang telah mencetuskan Revolusi
Perancis?
Mengapakah Inggeris campur tangan di Tanah
Melayu?

3. Pertimbangan
• Pelajar dapat dilatih dalam kemahiran Sejarah
• Pelajar digalakkan membuat keputusan sendiri terhadap tiap-tiap kejadian
• Pelajar tidak semestinya menerima sebagai benar keterangan dan pendapat guru atau pengarang buku.

Contoh: Adakah benar penjajahan Jepun tidak membawa sebarang kebaikan kepada Tanah Melayu?
Adakah benar imperialisme Barat telah memberi manfaat kepada masyarakat setempat?

4. Mencipta/Kreatif
• Menggalakkan pelajar memikirkan penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia
• Mencipta cara-cara baru untuk mengatasi masalah

Contoh: Bolehkah anda cadangkan cara-cara untuk mengelakkan persengketaan antara kuasa-kuasa besar?


TEKNIK PENERANGAN
Pengertian:
• Amalan biasa bagi menerangkan idea-idea, faktor-faktor dan peristiwa penting.
• Disertai dengan alat bantu mengajar yang lain seperti papan putih, power point, ohp dll.
• Untuk menjelaskan keadaan sesuatu masalah.
Cth: Menerangkan alasan-alasan yang digunakan oleh Raffles untuk menduduki
Singapura 1819.

Jenis-jenis Penerangan
1) Interpretatif
Memberi fokus dan penekanan dari segi maksud, pernyataan atau isu-isu

2) Deskriptif
Menjelaskan proses-proses struktur atau prosedur-prosedur.
Cth. Bincangkan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada Perang Dunia Pertama.

3) Sebab Musabab
Melibatkan prinsip-prinsip/generalisasi, motif atau nilai-nilai dan penerangan yang melibatkan sebab musabab.
Cth: Mengapakah Tun Perak begitu terkenal pada zaman keagungan kerajaan Melayu Melaka?

Peranan Guru
• Penerangan mempunyai struktur yang jelas dan menarik.
• Keberkesanan bergantung kepada minat dan kesungguhan guru.
• Melibatkan aspek peribadi guru seperti :
Corak dan gaya muka,
aksi, kelantangan dan nada suara.
TEKNIK SIMULASI

Pengertian:
• Mewujudkan satu situasi untuk menyerupai keadaan sebenar.
• Melibatkan pelajar-pelajar melakonkan sesuatu perkara (secara berpura-pura) dalam suatu suasana yang terancang.

Jenis-jenis Simulasi:
1) Lakonan/Drama
• Berskrip
• Tanpa Skrip

2) Sosio drama
• Pelajar cuba menyelesaikan sesebuah masalah sosial
• Pelakon diberi peranan watak sejarah dan suatu masalah atau isu dalam sejarah.

3) Perbahasan
• Pemidato memegang peranan sebagai seorang tokoh sejarah atau sebagai seorang tokoh sejarah yang membahaskan sesuatu isu sejarah.
• Syarahan kecil (lecturette) dilakukan oleh seorang pelajar kepada rakan-rakan sekelas dan mereka memberi markah.
Cth : seorang pelajar menerangkan apa yang sebenarnya dilihat dan dirasai oleh Marco Polo dalam pengembaraanya.


4) Simulasi Segera

• Guru memberi penerangan tentang sesuatu tajuk .
• Guru meminta pelajar memegang sesuatu peranan dan mengambarkan bagaimana peristiwa itu berlaku.
Cth : Jika anda tokoh x , apakah yang akan anda lakukan ?
Bagaimana reaksi anda terhadap …?

5) Permainan
• Terancang dan berstruktur seperti ‘board games’ dan teka silang kata.

Kelebihan Teknik Simulasi:
• Memperkembangkan kemahiran pendidikan imaginasi , pertimbangan , sintesis dan perhubungan secara lisan.
• Kesan yang kuat kepada daya ingatan pelajar
• Menjamin perkembangan pengetahuan sejarah kerana ia menitikberatkan aspek afektif.
• Menolong mengatasi masalah pelajar yang berbeza kebolehan .
• Menimbulkan tahap keinginan yang tinggi untuk belajar.


TEKNIK KAJI PETA

Takrif Peta : Bahan grafik
: Mengandungi petunjuk dan simbol untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sesuatu kawasan.
: Satu kod yang perlu di beri perhatian , ditafsir dan diinterpretasi.


Penggunaan Peta : Sangat berkesan , menarik minat dan menggalakkan penglibatan pelajar yang aktif.
: sekali sekala.
: tidak boleh dijadikan kaedah utama.
: bahan tambahan atau sokongan .
: untuk menjelaskan peristiwa yang berlaku.

Kepentingan dalam P&P Sejarah
1. - memberi lokasi sebenar sesuatu peristiwa sejarah.
- memberi peluang kepada pelajar menghubungkaitkan peristiwa sejarah dengan faktor persekitaran yang mungkin mempengaruhi.

2. – dapat memberi gambaran tepat tentang jarak dan arah.
- membantu pelajar memahami sebab musabab sesuatu peristiwa sejarah.

Cara Penggunaan :
1. Bahan ilustrasi / bahan visual untuk kefahaman yang lebih jelas
Cth: Tamadun Dunia : dapat menunjukkan lokasi tamadun

2. Alat Bantu mengajar dan bahan sumber
Cth : Peperangan , imigrasi , jalan perdagangan

Kemahiran yang diperolehi :
1. mendapatkan maklumat
- melalui soalan-soalan guru yang membimbing pelajar untuk mendapatkan maklumat.
- Maklumat ditukarkan kepada keterangan bertulis.

2. Memasukkan maklumat
- Pelajar menggunakan pengetahuan sejarah dan pemahaman mereka tentang simbol-simbol kartografi.TEKNIK KAJI GAMBAR

Takrif: Kaedah P&P yang menggunakan gambar sebagai bahan utama,
pelajar lebih memahami sesuatu peristiwa dengan lebih bermakna
Cth : gambar foto, poskad, iklan, poster, kartun dan gambar-gambar daripada buku teks

Penggunaan gambar : menggunakan daya imaginasi bagi menyelesaikan masalah berkaitan dengan sesuatu tajuk
: boleh dibimbing memahami persoalan tentang sejarah
: penggunaan secara terancang.
: perlu cungkil maklumat yang tekandung dalam sesuatu gambar.
: guru menyediakan soalan-soalan yang berkaitan dengan gambar
• Soalan umum
• Soalan Khusus
• Soalan yang memerlukan jawapan yang terperinci
• Soalan yang memerlukan interpretasi
: penggunaan gambar untuk aktiviti inkuiri.
Kebaikan:
i. - Menambah pengalaman intelektual pelajar
- menambah pengetahuan yang tidak boleh diperolehi melalui cara lain.
ii. - Melatih pelajar mempunyai pemikiran kritis
- melatih pelajar mentafsir keterangan visual

Cara penggunaan :
I. Secara individu (aktiviti inkuiri)
- gambar yang sesuai
- mempunyai maklumat yang dapat membantu
- guru mengemukakan soalan-soalan.
- Perbincangan kelas.

II. Secara berkumpulan
- edarkan gambar-gambar dan soalan-soalan kepada kumpulan-kumpulan.
- Kaji gambar dan bincang soalan.
- Kumpulan membuat laporan
- Guru beri komen-komen tentang jawapan
- Guru mengemukan soalan yang lebih susah.
- Pelajar diberi peluang membuat hipotesis sendiri.

III. Secara bersiri untuk menunjukkan hubungkait perkembangan dan perubahan
- gambaran dapat menunjukkan corak , variasi dan perubahan melalui masa.
- Pelajar memberikan sebab berlakunya perubahan.
- Pelajar menulis esei dengan menggunakan gambar-gambar dari buku-buku sejarah lain dan buku teks.


TEKNIK KAJI DOKUMEN

Takrif: Dokumen merupakan bahan bertulis / bercetak

Jenis Dokumen :
• Laporan saksi
• Laporan rasmi
• Surat perjanjian / persetiaan
• Perisytiharan
• Akta Parlimen
• Memorandum
• Catatan peringatan
• Rekod kerajaan
• Wang kertas
• Surat persendirian
• Bil-bil
• Cop mohor
• Peta sejarah

Tujuan :
• Membolehkan pelajar melihat dan mengkaji sumber utama
• Membolehkan pelajar sedar tentang kepentingan dokumen untuk penulisan sejarah.
• Meyakinkan pelajar tentang ketepatan fakta.
• Memberi peluang kepada pelajar berperanan sebagai’sejarahwan’.
• Memberi peluang kepada pelajar untuk mengeluarkan pendapat/ pandangan.
• Meningkatkan kemahiran mentafsir , menganalisis , menilai , membuat perbandingan dan merumus sejarah.Cara Penggunaan:
• Dapatkan dokumen asal dan buat salinan untuk edaran kepada pelajar.
• Pastikan pelajar ada pengetahuan / latar belakang tentang dokumen yang dikaji.
• Menyunting atau menukarkan bahasa yang digunakan dalam dokumen asal kepada bahasa yang mudah difahami.
• Menyediakan soalan-soalan mengikut objektif P&P dari senang ke susahTEKNIK TUTORIAL

• Sesuai digunakan untuk kelas yang kecil.
• Tugasan diberi secara bergilir-gilir untuk mencari bahan-bahan rujukan dan bacaan.
• Masa ditetapkan untuk melengkapkan tugasan.
• Sessi pembentangan kepada ahli kelas.
• Rakan kelas mengemukakan soalan.
• Akan berlakunya interaksi antara guru dan pelajar-pelajar.
• Guru membuat rumusan.
• Sesuai untuk peringkat SPM.


TEKNIK TUNJUK CARA(DEMONSTRASI)

Pengertian:
• Proses P&P dimana seseorang guru berbuat sesuatu dengan kehadiran pelajar untuk menyaksikannya.
• Melibatkan aktiviti penerangan dengan guru menunjukkan cara membuat sesuatu.
• Melibatkan juga aktiviti pendengaran , penglihatan dan percubaan pelajar.
• Dapat memusatkan perhatian pelajar kepada langkah-langkah dan peraturan yang terlibat dalam sesuatu proses.
• Menggunakan alat pandang dengar.

Tujuan :
• Pelajar dapat mencontohi sesuatu dengan lebih tepat dan mudah.
• Memperkukuhkan ingatan pelajar.
• Memudahkan pelajar membentuk konsep dan prinsip.
• Menarik minat kerana boleh melihat secara peribadi.
• Meningatkan pelajar tentang aspek penting yang seharusnya di beri perhatian.
• Mendapat latihan amali untuk membina kemahiran yang tepat dan kukuh.

Jenis-jenis Tunjuk Cara:
1. Model hidup.
2. Model Simbolik.
3. Model Persepsi.

Kelebihan:
• Pelajar dapat melihat dan mendengar.
• Idea dan prinsip dapat diilustrasikan.
• Mengekalkan perhatian dan ingatan.
• Pelajar dapat menjayakan demonstrasi dan membentuk kemahiran dan sikap.


KAEDAH KAJIAN BUKU TEKS

Pengertian:
• Buku Teks adalah bahan sokongan
• Isi Kandungannya tidak boleh dianggap lengkap.

Kemahiran Penggunaan:
1. Kemahiran membuat rujukan seperti :
• Mencari maklumat
• Menggunakan indeks

2. Kemahiran memahami seperti
• Memahami petikan atau perenggan tertentu
• Memahami makna perkataan dan frasa.
• Memahami perkaitan idea
Cth : Renaissance dan Reformation Imperialisme dan Nasionalisme
• Memahami carta , peta , rajah dsb.

3. Kemahiran Analisis dan Kritis
• Pelajar dibimbing supaya membaca dengan kritis
• Menimbulkan persoalan kepada setiap perenggan dan pernyataan.
• Melatih pelajar membaca dengan lebih bijak.
• Mengasingkan fakta penting dengan yang tidak penting.
• Mempunyai pandangan dan fikiran yang tajam.

4. Kemahiran Imaginatif
• Pelajar membayangkan / mengandaikan bahawa mereka berada pada suatu zaman atau situasi
Cth : zaman Renaissance
:zaman Pericles
• Guru menggunakan isi kandungan buku teks.

5. Kemahiran membuat nota
• Dibimbing mencari maklumat yang tepat dari buku teks.

Latihan Menggunakan Buku teks:
• Membina soalan kefahaman berdasarkan petikan atau mukasurat tertentu.
• Membentuk soalan yang berbentuk imaginative bagi menghidupkn sesebuah petikan yang dibaca.
Cth : katakanlah anda Abraham Lincoln
Apakah tuduhan yang akan anda ambil bagi mengatasi perang saudara di Amerika.
• Meminta pelajar mengambil dan menyusun data yang berkaitan dengan sesuatu persoalan dan masalah.
Cth : mencari data yang berkaitan dengan pertanian secara komersil di Malaysia akibat imperialisme.
• Membuat rajah , carta dll
• Meminta pelajar menukarkan suatu petikan prosa kepada bentuk graf , carta dsbnya.
• Membuat rujukan : memahirkan pelajar menggunakan semua bahagian didalam buku teks dari muka surat kandungan hingga ke indeks.


TEKNIK LAKONAN

Kebaikan teknik lakonan:
• Satu cara lagi untuk mempertingkatkan kesedaran pelajar tentang sesuatu peristiwa.
• Memerlukan ketokohan guru dan pelajar.
• Walaupun persediaan memakan masa yang lama tetapi boleh mengembangkan imaginasi dan daya cipta pelajar.
• Mengalakkan hubungan yang sihat.
• Menghidupkan peristiwa lampau agar pelajar dapat merasakan seolah-olah mereka sendiri sedang mengalaminya.
• Imaginasi yang dibuat mestilah sedekat mungkin dengan alam nyata (tidak mematikan kejadian sebenar).
• Boleh melibatkan pelajar secara aktif dalam pembelajaran sejarah.
• Guru membuat rumusan selepas lakonan.


TEKNIK PROJEK

Pengertian:
• Projek berdasarkan buku ialah penyelidikan / kajian yang terperinci tentang sesuatu tajuk.
• Dilakukan secara individu / berkumpulan.
• Di dalam atau di luar kelas.
• Pelajar bebas memilih tajuk dan pendekatan.
• Pelajar bebas memilih cara mempersembahkan hasil penyelidikan dalam pelbagai bentuk :
Risalah, Buku Skrap, Model, Kerta Kerja, Ilustrasi, ICT dsb.
Tujuan:
• Meluaskan pengetahuan dan memberi pengalaman kepada pelajar menyelidik , menganalisis serta membuat sintesis.
• Menggalak dan membina pemikiran , daya kreatif serta memupuk semangat berkerjasama di kalangan pelajar.
• Memberi peluang dan melatih pelajar merancang dan mengelola sesuatu aktiviti pembelajaran secara individu atau berkumpulan.
• Mengukuh dan menghubungkaitkan pengetahuan mata pelajaran sejarah dengan mata pelajaran lain – memerluka kemahiran dalam pelbagai bidang.

Jenis – jenis Projek.
1. Projek berdasarkan buku (Book – based project)
• Sumber utama - buku
• Penyelidikan - di sekolah
- di luar sekolah
• Tempoh masa yang sesuai

2. Projek Luar (Field – based project)
• Berdasarkan sesuatu tempat (Kajian sejarah Tempatan)
• Bahan-bahan dari sumber setempat , arkib dan perpustakaan.
• Keluarga pelajar merupakan sumber maklumat yang berharga.

3. Projek Lawatan Berstruktur (Structural Visit)
• Lawatan ke muzium tempatan atau tempat-tempat bersejarah.
• Dirancang dan diatur dengan teliti
• Setiap pelajar diberi tugasan sebelum lawatan.
• Walaupun bergerak dalam kumpulan , tugasan dibuat secara individu.
• Penyelidikan ada kaitan dengan apa yang di pelajari di kelas.

4. Projek Tugasan Jangka Pendek (Short Project Task )
• Tempoh masa yang singkat
Cth : Sejarah Keluarga
Biodata orang yang berjaya.

Cara-cara perlaksanaan:
• Individu / kumpulan
• Senarai tajuk yang sesuai , walaupun pelajar bebas memilih.
• Penerangan tentang kaedah kajian.
• Organisasi bilik darjah sesuai dengan jenis aktiviti.
• Jangkamasa projek.
• Bantuan dan bimbingan dalam semua hal yang berkaitan.
• Soalan-soalan disediakan untuk soalselidik / Temubual.
• Pelajar- pelajar membuat laporan secara berperingkat.

Wednesday, May 5, 2010

TAJUK PIDATO

1. Kemerdekaan Pemangkin Pembinaan Ketamadunan Bangsa

2. Hak Asasi Manusia Teras Keharmonian Sejagat

3. Perang: “Menang Jadi Arang, Kalah Jadi Abu”

4. Bahasa Melayu Bahasa Dunia

5. Kelestarian Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama

6. Keamanan Dunia Bukan Impian

7. Warisan Seni dan Budaya Tunjang Kecemerlangan Sejagat

8. Adakah Dunia Tanpa Semapadan Pemacu Kegemilangan?

9. Malaysia Mampu Mencapai Taraf Negara Maju

10. Kecemerlangan Pendidikan Perlu Dikongsi Bersama

11. Selangkah ke perpustakaan seribu pengalaman

12. Menangani maslah social dalam kalangan remaja

13. Disiplin membentuk peribadi mulia

14. Program latihan khidmat negara (PLKN) membentuk peribadi remaja

15. Sains dan teknologi memudahkan urusan harian

16. Kualiti alam sektar masa kini

17. Kokurikulum dan akademik perlu seimbang

18. Dunia tanpa sempadan

19. Memperoleh maklumat di hujung jari

20. Ciri-ciri pelajar cemerlang

21- Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa inggeris memperkaya bahasa pelajar

22. Kecemerlangan akademik menjamin masa depan seseorang pelajar

23. Usaha tangga kejayaan

24. Komsas memupuk nilai murni dalam kalangan pelajar

25. Kepimpinan melalui teladan

26. Kesan kenaikan harga barang kepada masyarakat

Tuesday, May 4, 2010

Karangan Contoh [SPM]

Pada masa ini, negara kita dikejutkan dengan peningkatan gejala vandalisme yang begitu membimbangkan. Gejala yang tidak sihat dapat dilihat di merata-rata tempat. Masalah kronik juga telah banyak merugikan kerajaan. Kajian yang telah dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Malaysia mendapati bahawa kerajaan Malaysia telah mengalami kerugian RM 1.5 juta hasil daripada gejala vandalisme.

Sebagai yang kita ketahui, gejala vandalisme ialah gejala merosakkan harta benda awam. Biasanya, kemudahan awam menjadi sasaran vandalisme. Antara contoh perbuatan vandalisme adalah seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Dalam gambar pertama, buaian yang disediakan sebagai untuk kemudahan rekreasi telah dirosakkan, dan tidak dapat digunakan lagi. Gambar kedua pula menunjukkan dinding bangunan yang diconteng dengan lukisan dan tulisan yang tidak mendatangkan apa-apa faedah. Gambar ketiga pula, memperlihatkan sebuah tong sampah yang telah dirosakkan, dan tidak menjalankan fungsi sebagai tong sampah. Gambar keempat ialah gambar pondok telefon yang hampir ranap dikerjakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Bayangkan jika berlaku kecemasan, apakah yang akan berlaku?Antara langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menangani gejala vandalisme ialah memberikan didikan sejak kecil mengenai kepentingan kemudahan awam. Bak kata pepatah, “hendak melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Selain itu, ibu bapa harus menerapkan nilai-nilai murni dalam anak-anak agar tidak terlibat dalam kegiatan vandalisme. Di samping itu, pihak sekolah juga boleh memberi kesedaran kepada pelajar tentang pentingnya kemudahan awam.Kerajaan boleh memainkan peranan dengan menggubal undang-undang supaya mereka yang terlibat dalam gejala vandalisme mendapat hukuman yang setimpal.


Akhirnya, masyarakat harus bekerjsama dengan kerajaan untuk menghapuskan gejala vandalisme agar dapat memajukan egara serta mewujudkan suasana yang tenang dan selesa.
KESALAHAN PENGGUNAAN KATA DALAM BAHASA MELAYU

1. Pendahuluan

Kesalahan penggunaan kata dalam bahasa Melayu merupakan salah satu daripada aspek kesalahan umum bagi kebanyakan penutur. Bentuk-bentuk kesalahan seumpama ini sememangnya biasa digunakan oleh penutur-penutur bahasa Melayu tetapi salah dari segi tatabahasa.
Kesalahan–kesalahan ini dapat kita tinjau dari beberapa sudut:
(a) bentuk jamak
(b) penggunaan kata sendi nama
(c) penggunaan kata gant diri
(d) etimologi
(e) kesalahan makna
(f) hukum D-M

2. Kesalahan Menggunakan Kata dalam Bentuk Jamak

Dalam bahasa Melayu, sering terdapat kesalahan penggunaan kata yang sudah mendukung pengertian jamak.
Contoh :
* mereka-mereka yang berkenaan sudah pun dijemput

Kata mereka sudah membawa maksud jamak. Oleh itu, kata tersebut pada kebanyakan kes tidak perlu diulang untuk menunjukkan bentuk jamak.

Mereka yang berkenaan sudah pun dijemput.

Kesalahan penggunaan kata yang sudah menunjukkan maksud jamak juga dapat dikaitkan dengan penggunaan kata bilangan.
Contoh :
*dua buah buku-buku
*semua pelajar-pelajar

Kata bilangan dua dan semua sudah menerangkan maksud bilangan. Oleh sebab itu, buku dan pelajar tidak perlu diulang lagi untuk memberikan pengertian jamak, misalnya;

dua buah buku....
semua pelajar....
Kesalahan penggunaan kata ini juga dapat dikesan dalam ayat yang mempunyai kata nama yang diulang untuk membawa pengertian jamak yang hadir bersama-sama dengan pengulangan adjektif dalam konstituen predikat.
Contoh :
*buku-buku di mejanya tebal-tebal

Buku tidak perlu diulang untuk membawa pengertian jamak kerana dengan mengulang adjektif tebal menjadi tebal-tebal itu sudah tergambar maksud jamak walaupun kata buku tidak diulang.

Buku di mejanya tebal-tebal.

3. Kesalahan Menggunakan Kata Sendi Nama

Pemilihan kata sendi nama juga sering kali menimbulkan kekeliruan. Kesalahan dalam penggunaan kata sendi nama ini dapat dikesan dalam contoh-contoh yang menggunakan kata sendi nama dari, daripada, di, pada, kepada dan ke.Kata sendi nama ialah kata tugas yang mendahuli kata nama.

Kata sendi nama dari digunakan untuk merujuk tempat, masa dan arah (temarah). Manakala kata sendi nama daripada digunakan untuk perkara-perkara yang lebih umum seperti untuk orang, perbandingan, asal kejadian dan sebagainya.
Contoh :
*Rombongan itu datang daripada Kuala Kangsar.
Seharusnya :
Rombongan itu datang dari Kuala Kangsar.

Kata sendi nama di yang digunakan untuk tempat sering dikelirukan pula dengan kata sendi nama pada yang digunakan untuk masa, orang, binatang dan benda abstrak. Contoh-contoh kesalahan penggunaan kata di dan pada dapat diperhatikan dalam ayat-ayat berikut:
Contoh :
Salah Betul
*di zaman ini pada zaman ini
*di hari ini pada hari ini
*di masa itu pada masa itu

Kata sendi nama ke pula sering dikelirukan penggunaannya dengan kata sendi nama kepada. Ke digunakan untuk tempat dan benda konkrit yang tidak bernyawa sementara kepada digunakan untuk benda bernyawa dan benda abstrak kecuali kata yang menunjukkan masa.
Contoh :
Salah Betul
*kepada Sabah ke Sabah
*ke Aminah kepada Aminah

Penggunaan kata sendi nama ini juga selalu diabaikan apabila predikat diluaskan dengan menambahkan keterangan. Hal ini berlaku dalam ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja tak transitif (intransitif) atau adjektif. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti berikut:
Contoh :
Salah Betul
*balik kampung balik ke kampung
*pergi kedai pergi ke kedai

4. Kesalahan Menggunakan Kata Ganti Diri

Kesalahan menggunakan kata ganti diri yang selalu berlaku ialah berhubung dengan penggunaan kata ganti diri ketiga. Penggunaan kata beliau sebenarnya khusus untuk orang yang dihormati, tetapi selalu digunakan dengan sewenang-wenangnya dan disamakan dengan kata ganti diri ia atau dia.

Contoh :
{*Tan Seri Sani / Datuk / }telah bersetuju dengan agenda tersebut.
{ Tuan Pengarah }[Ia / Dia ] akan hadir dalam mesyuarat itu kelak.

{*Tan Seri Sani / Datuk / }telah bersetuju dengan agenda tersebut.
{ Tuan Pengarah } Beliau akan hadir dalam mesyuarat itu kelak.

5. Kesalahan Etimologi

Kesalahan berkenaan dengan etimologi (mengkaji asal usul dan perkembangan sesuatu bahasa) dapat dilihat melalui dua aspek. Aspek yang pertama ialah kesalahan bentuk kata dan yang kedua ialah kesalahan makna. Kesalahan dalam bentuk kata ini meliputi ejaan dan seterusnya akan mempengaruhi sebutannya. Contoh-contoh kesalahan yang dapat dikesan dalam bahan-bahan bertulis adalah seperti yang berikut:

Salah Betul
*ugama, igama agama
*istirehat istirahat
*kapan kafan

(*kapan bermaksud bila; yang dimaksudkan di sini ialah kain kapas yang digunakan untuk membungku mayat)

6. Kesalahan Makna

Kesalahan berlaku disebabkan tradisi merujuk kamus tidak begitu ketara dalam kalangan masyarakat kita dan penggunaan sesuatu kata itu hanya mengikut kebiasaan. Contoh-contoh kesalahan adalah seperti yang berikut:

apa dan siapa
Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda dan binatang telah digunakan untuk menanyakan nama orang.
Salah Betul
*Apakah nama awak? Siapakah nama awak?
*Nama awak, apa? Nama awak, siapa? atau
Siapa nama awak?
bila dan apabila
Bila merupakan kata tanya sedangkan apabila ialah kata hubung pembentuk klausa. Kesalahan yang sering berlaku ialah penggunaan bila sebagai kata penghubung.
Contoh :
Salah Betul
*Kamu boleh pergi bila dia pulang! Kamu boleh pergi apabila dia pulang!

banyak dan ramai
Makna kedua-dua kata ini sering menimbulkan kekeliruan. Banyak orang menganggap bahawa banyak adalah khas untuk binatang dan benda, sementara ramai khas untuk manusia.Sebenarnya kata banyak juga boleh digunakan untuk manusia. Binatang dan benda. Kata ramai pula boleh menunjukkan suasana tempat.

Contoh :

(i) Banyak lembu yang mati kerana terkena penyakit kuku.
(ii) Kerusi lama telah banyak yang rosak dan kini sebahagiannya telah digantikan dengan kerusi yang baru.
(iii) Ramai orang berduyun-duyun ke pesta pantai.
(iv) Banyak orang berpendapat amalan menabung merupakan tabiat yang positif.

golongan dan gulungan
Kedua-dua perkataan ini mempunyai makna yang berbeza. Kata golongan yang bererti ’kalangan’ atau ’kelompok’ sering dikelirukan dengan gulungan yang bererti suatu benda atau barang yang bergulung seperti tikar dan kertas.

Contoh :

(i) Dalam sistem demokrasi {golongan} pembangkang merupakan saingan
{gulungan} pihak kerajaan.
(ii) {Gulungan} kertas itu kurang rapi.
{Golongan}

guna dan pakai
Guna = melakukan sesuatu dengan ....
Pakai = mengenakan pakaian, kasut, barang perhiasan dan sebagainya
Contoh :
(i) {*Pakai} pisau yang tajam untuk membelah ikan itu.
{Gunakan}
(ii) Mereka telah menjolok jambu itu dengan {menggunakan} sebatang
{memakai} pengait.
(iii) Jangan {pakai} kasut apabila masuk ke dalam masjid.
{guna}

pedalaman dan pendalaman
Erti pedalaman iaitu kawasan atau daerah yang jauh terpencil sering dikelirukan dengan kata pendalaman yang bererti perihal mendalamkan, tindakan (proses, dll), mendalamkan (KD, 2005 :307).
Contoh :

(i) Saya pernah menjadi guru di {pedalaman} selama tiga tahun.
{pendalaman}

(ii) Padi huma banyak ditanam di kawasan {pedalaman}.
{pendalaman}.

pendapat dan pendapatan
Pendapat = buah fikiran atau pandangan
Pendapatan = jumlah wang yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu (KD, 2005 :313).Contoh :
(i) Pendapat yang dikemukakan oleh pembahas itu sangat bernas.
(ii) Pendapatannya cukup untuk dia menyekolahkan lima orang anaknya.


7. Hukum D – M (diterangkan – menerangkan)

Kesalahan penggunaan kata dalam bahasa Melayu juga dapat dilihat dari sudut Hukum D-M. Hukum ini merupakan satu sifat susunan kata dalam bahasa Melayu yang berbeza dengan bahasa Inggeris. Dalam Hukum D-M, D melambangkan ’yang diterangkan’ (head) manakala D melambangkan ’yang menerangkan’ (modifier).

Dalam bahasa Inggeris, penerang mendahului kata utamanya (inti) sementara hal yang sebaliknya berlaku dalam bahasa Melayu. Kesalahan yang dapat dikesan ialah susunan kata bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh susunan kata dalam bahasa Inggeris.
Contoh :

Salah Betul
Rosli Klinik Klinik Rosli
Minah Restoran Restoran Minah
Cili Sos Sos Cili
Lain-lain Hal Hal-hal Lain
Ipoh Kedai Pajak Gadai Kedai Pajak Gadai Ipoh
Goreng pisang Pisang goreng
Lain faktor Faktor lain
BAHASA MELAYU SPM

MASALAH JAWAPAN PELAJAR
BAGI KARANGAN BAHAGIAN A : KARANGAN BERGAMBAR


MASALAH

(Tema)

• Tidak menepati tema bahan rangsangan
• Tidak menjawab tugasan soalan

(Idea)

• Kurang relevan dengan tema
• Tiada kematangan
• Tidak dapat dihuraikan dengan baik dan jelas
• Idea berulang-ulang
• Terlalu banyak
• Tiada contoh
• Terlalu ringkas
• Terlalu umum
• Tidak dapat membezkan antara vandalisme dengan jenayah


(Bahasa)

• Tidak gramatis
 Ayat tergantung
 Ayat mendatar
 Ayat yang menggunakan kosa kata mudah dan terhad
 Guna bahasa lisan
 Penggunaan kosa kata yang tidak sesuai dan tidak tepat
 Salah penggunaan tanda baca
 Ejaan salah (tidak menggunakan Sistem Ejaan Rumi Baru – dan Kamus Dewan terkini)
• Laras bahasa yang tidak sesuai
• Penggunaan kata pada awal ayat
 Ini
 Ianya
 Dengan
• Penanda wacana yang salah
 Selain daripada itu
 Justeru
• Tanda baca yang salah

Monday, May 3, 2010

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU BAHASA MELAYU


1. Mengetahui secara terperinci perkara-perkara dengan subjek yang diajarkan dan sukatannya.

2. Menyampaikan pelajaran dengan cara yang paling berkesan termasuk
penggunaan BBB.

3. Menjalankan tugas dengan jujur dan penuh rasa tanggungjawab.

4. Menyediakan rancangan pengajaran masing-masing berdasarkan rancangan pengajaran tahunan yang telah ditetapkan dan merekodkannya dalam folio/buku rekod mengajar.

5. Merancang tugasan yang sesuai sebagai pengukuhan pengajaran yang telah dijalankan.

6. Memeriksa setiap latihan, tugasan atau folio pelajar dan memberi komen yang akan membantu meningkatkan minat serta prestasi pelajar dalam mata pelajarannya.

7. Menghantar buku latihan kepada Guru Kanan Subjek atau Ketua Jabatan apabila dikehendaki berbuat demikian.

8. Memeriksa kertas ujian selaras dan peperiksaan serta menyerahkan markah pelajar kepada penyelaras tingkatan dan pihak UPPM pada masa yang ditetapkan.

9. Membuat analisis keputusan ujian selaras dan peperiksaan bagi kelas-kelas yang diajarkan.

10. Mengambil berat kemajuan akademik pelajar melalui intervensi serta berusaha menanamkan nilai-nilai sahsiah yang baik dalam kalangan pelajarnya.

11. Mengadakan kelas-kelas tambahan dan klinik bahasa untuk tujuan pengayaan dan pemulihan apabila diperlukan atau mengikut jadual program PGG..

12. Membantu Penyelaras Tingkatan dan Guru Kanan Subjek mengendalikan program-program serta aktiviti-aktiviti yang telah dirancang oleh unit sepanjang tahun.

13. Mengendalikan persatuan yang berkenaan dengan mata pelajarannya apabila dilantik menjalankan tugas tersebut.

14. Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikelolakan oleh Bahagian Pendidikan dan Latihan (Menengah) MARA, Jabatan Pelajaran Negeri atau pelbagai pihak.

15. Menghadiri setiap mesyuarat unit dan jabatan yang dikendalikan oleh Guru Kanan Subjek atau Ketua Jabatan yang berkenaan dengan mata pelajaran yang diajarkannya.

16. Mengawasi pelajar ketika ujian dan peperiksaan mengikut jadual yang telah ditentukan bagi mengelakkan sebarang penyelewengan.

17. Menilai pencapaian pelajar serta mengesan kelemahan dan kekuatan mereka bagi tujuan meningkatkan prestasi P&P.

18. Melengkapkan butir-butir yang diperlukan dalam buku/folio Rekod Mengajar dan menyerahkannya kepada Ketua Jabatan mengikut jadual yang telah ditentukan.

19. Melaksanakan tugas-tugas berkala yang lain dari masa ke masa daripada Penyelaras Tingkatan, Guru Kanan Subjek, Ketua Jabatan atau yang diarahkan oleh Pengetua.

Sunday, May 2, 2010

1. Main Peranan

Melakukan sesuatu situasi, masalah atau peristiwa yang sebenar secara olok-olokkan. Tiada skirp disediakan bagi pelakon. Pelakon melakukan secara spontan setelah diberi taklimat tentang apa yang dikehendaki dilakukan. Sebagai langkah permulaan pelakon diberi 5 minit hingga 10 minit untuk berfikir dan merancangkan peranan yang hendak dilakukan.

Sambil sebahagian peserta mainkan peranan, beberapa orang peserta lain diminta menjadi pemerhati dan mencatat perkara-perkara yang penting untuk dijadikan bahan perbincangan dan analisis kemudian kelak.

Setelah main peranan dilakukan elok disusuli dengan perbincangan secara keseluruhan oleh peserta. Perbincangan ini berpusat kepada objektif dan isi yang hendak disampaikan oleh guru.

Situasi yang dirancang boleh berupa distrukturkan atau yang berupa bebas bagi peserta melakukannya.

Antaran kebaikan yang diperoleh melalui main peranan :

i. Peserta dapat meluahkan perasaan dan sikap mereka.

ii. Main peranan menggalakkan kreativiti.

iii. Peserta berpeluang merasai situasi yang sebenarnya.

iv. Dorongan peserta tinggi.

v. Dapat melihat sikap, pengetahuan dan kemahiran peserta.

vi. Dapat mempertingkatkan kemahiran bersosial

vii. Satu sistem berkomunikasi berdasarkan aksi dan bukan sahaja secara lisan.

viii. Peserta dapat menyusun pemikiran dan bertindak secara spontan kepada sesuatu situasi.

Antaranya keburukannya:

i. Jika tidak diawasi, peserta akan lebih bermain daripada mencapai objektif pelajaran.

ii. Memakan masa.

iii. Mungkin merosakkan peserta yang kurang mahir atau pemalu.

iv. Peserta yang aktif akan mengawal aktiviti.

v. Mungkin peserta yang mengambil bahagian yang dapat nikmatnya.


Beberapa panduan bagi memastikan ‘Main Peranan’ dapat dilaksanakan dengan licin

i. Rancang ‘main peranan’ terlebih dahulu.

ii. Tuliskan peranan yang hendak dilakukan oleh peserta yang mengambil bahagian.

iii. Kawal dan sentiasa beri panduan.


Main Peranan merupakan strategi yang mempunyai nilai unik yang membawa peserta ke alam yang sebenarnya melalui peranan yang dilakukan. Ini memberi peluang kepada peserta melihat perasaan, pemikiran dan tindakan orang lain.

Di samping itu, strategi juga menggalakkan situasi mengatasi masalah (Problem Solving). Ini berlaku apabila berbagai dilakukan dalam situasi yang berkonflik.

Persoalan

1. Main Peranan sering dilihat sebagai aktiviti yang menyeronokkan. Bagaimanakah dapat dipastikan ‘keseronokan’ itu merupakan satu pengalaman pembelajaran yang sebenarnya?

2. Apakah kesukaran-kesukaran yang ditemui dalam melaksanakan Main Peranan dalam kelas? Kenapa?

3. Bagaimanakah mengatasi kesukaran itu?

4. Bilakah ‘Main Peranan’ boleh digunakan di dalam kelas? Kenapa?


PERMAINAN

Manusia suka bermain. Strategi ini menggunakan minat dan tabiat ini. Permainan hendaklah disediakan dengan perancangan yang teliti. Penting diperhatikan supaya objektif pengajaran – pembelajaran sentiasa dipatuhi.

Permainan dapat memberi peluang kepada peserta mengambil bahagian yang aktif. Namun permainan hendaklah sentiasa dikawal dan pastikan berada dalam keadaan selamat.

Permainan berkehendakkan sumber yang banyak dan hendaklah disediakan terlebih dahulu/awal daripada hari penyampaian.

Permainan yang baik dinasihatkan direkabentuk sendiri, namun kini terdapat banyak modul dijual dalam pasaran. Jika hendak memberi markah yang disedia, hendaklah memilih yang sesuai dengan objektif, peringkat umur dan kebolehan para peserta.

Terlebih dahulu jelaskan peraturan permainan. Beri panduan semasa permainan dilaksanakan. Jika boleh jelaskan objektif permainan dan ini disusuli dengan perbincangan.

Kebaikan

i. Peserta mengambil bahagian secara aktif.
ii. Dapat membantu peserta-peserta yang lemah.
iii. Dapat berkongsi pengalaman melalui bertukar-tukar fikiran.
iv. Permainan memanjangkan kebolehan tumpuan.
v. Leka sambil pembelajaran berlaku.

Keburukan

i. Kadangkala menitikberatkan kepada persaingan.
ii. Peserta yang tidak mengambil bahagian hilang minat.
iii. Memakan masa lama.
iv. Permainan yang sukar memberatkan sebaliknya jika terlalu senang membosankan.
v. Kelihatan tidak teratur.

Cara

i. Jelaskan peraturan dan had-had permainan.
ii. Pemilihan atau rekaan sesuatu permainan hendaklah teliti.
iii. Memperkembangkan fikiran kreativiti.
iv. Perbincangan hendaklah diadakan selepas sesuatu permainan.
v. Susuli dengan memberi objektif permainan itu diadakan.

Persoalan

1. Bahaskan : Permainan sebagai satu strategi tidak memberikan kesan terhadap pengaran – pembelajaran. (Bentuk dua kumpulan. Satu kumpulan merupakan Pencadang dan satu kumpulan lagi sebagai Pembangkang. Bincangkan tajuk ini dalam kumpulan. Lakukan majlis perbahasan).


LAKONAN

Lakonan dapat keseronokan dan memberi peluang peserta mengambil bahagian secara aktif.

Kehidupan manusia seharian merupakan lakonan, oleh itu jika lakonan dijadikan satu strategi pengajaran, pengajaran dapat dilaksanakan secara tidak langsung.

Perbezaan lakonan dengan main peranan ialah lakonan disertakan dengan skrip.


Cara Melaksanakan

a. Sebelum : Sediakan skrip serta memberi masa bagi pelakon memahami
peranan yang hendak dilakonkan. Di sini juga arahan dan penerangan tentang lakonan yang hendak dilakukan itu boleh diberi.

Semasa : Pelakon melaksanakan lakonan dengan diprhatikan oleh peserta
yang tidak mengambil bahagian. Pada peringkat ini beri panduan sekiranya perlu sahaja.

Selepas : Susuli lakonan dengan perbincangan dan hubungkaitkan dengan isi
pelajaran.


Kebaikan

i. Beri peluang kepada yang lemah mengambil bahagian sama.
ii. Lakonan menyeronokkan.
iii. Pembelajaran berlaku dalam suasana yang gembira dan menyeronokkan.
iv. Motivasi dan minat tinggi.
v. Peserta dapat meluahkan perasaan secara bebas.


Keburukan

i. Bising dan makan masa.
ii. Hendakkan perancangan yang teliti.
iii. Peserta yang tidak mengambil bahagian hilang minat.
iv. Mungkin disalah guna dan tidak menepati objektif jika dikawal dengan sempurna.


Persoalan

Bincang : Dalam mata pelajaran/tajuk apakah lakonan boleh digunakan?


Temubual

Melalui temubual, idea dapat dicungkil daripada orang yang ditemui. Di samping itu banyak matlamat juga dapat diperoleh.

Teknik temubual ini boleh digunakan bagi mendapat matlamat latar belakang sesuatu situasi serta boleh juga mendapat pendapat dan pandangan daripada pakar.

Teknik ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Antara lain boleh meminta orang-orang yang mahir dalam sesuatu bidang (pakar dalam bidang tertentu) datang untuk ditemubual oleh beberapa orang lain. Dalam latihan boleh diminta peserta yang mempunyai pengalaman tertentu ditemubual.

Sediakan suasana untuk orang yang hendak ditemubual berada di hadapan dan penemubual di sebelahnya. Lihat gambar rajah.Penemubual
x Pakar
x
x x

x
x x x x x x x x
x Peserta
x x x x x x x x
x
x x x x x x x xKerjayaan atau kegagalan sesi temubual ini bergantung kepada semua pihak : Pakar, penemubual dan peserta. Semua pihak hendaklah aktif dan sentiasa menyoal dan memberi pandangan.

Sesi temubual boleh juga diberhentikan untuk membincangkan isu-isu dan idea-idea yang sedang dipersembahkan. Lagi sekali peranan moderato penting. Moderator boleh menimbulkan isu yang dibawa untuk dibincangkan.

Sebenarnya semasa proses temubual dilaksanakan apa yang berlaku adalah interaksi antara peserta. Maksudnya para peserta hendaklah mempunyai pemikiran yang terbuka: saling memberi dan menerima idea.

Pakar (orang yang hendak ditemubual) serta penemubual hendaklah diberitahu terlebih awal supaya senang mereka membuat persediaan. Tajuk yang hendak dibincangkan itu hendaklah jelas dan peranan orang itu hendaklah berkaitan.

Pencatat hendaklah dilantik supaya semua isu dan perbincangan direkodkan. Catatan dan laporan boleh dicetak dan diedarkan untuk para peserta. Ini merupakan nota sesi itu.


Tutor-Tutee

Tutorial membawa pelbagai maksud dari segi pengajaran secara individu atau kumpulan kecil:

a) Satu sama satu
b) Kumpulan kecil

Dalam tutorial ini pensyarah membimbing secara individu atau kumpulan sekiranya ada peserta yang tidak dapat mengikut arahan asal.


Kebaikan

a) Para peserta yang tidak dapat mengikuti penerangan atau arahan asal dapat dibimbing.

b) Para peserta yang lemah dapat diberi penerangan lanjut.

c) Pensyarah dapat membantu peserta yang lemah.


Kekurangan:

a) Strategi ini memakan masa. Pensyarah tidak dapat memberi bimbingan atau bantuan kepada semua peserta.

b) Terdapat peserta yang berasa malu apabila diberi perhatian khas oleh pensyarah.

c) Peruntukan masa yang panjang bagi melaksanakan teknik tutorial.


Cara :

a) Arahan diberi bagi semua peserta melakukan sesuatu tugas.

b) Secara individu atau mengumpulkan peserta yang tidak dapat melaksanakan tugas yang diberi lalu diberi bimbingan.

Ubahsuai

a) Sekiranya kurang tenaga pengajar, kelainan teknik ini ialah boleh meminta peserta yang maju membimbing yang lemah : Teknik ini dikenali sebagai : Peer-Group Teaching (Rakan Sebaya membantu dalam pengajaran).

b) Penting diberi masa untuk melaksanakan aktiviti yang telah disusun.

c) Selangkan arahan dengan perbincangan sesi buzz supaya penyampaian dapat difahami dan dihayati.

d) Adakan sesi peneguhan.Coaching

1. Pengenalan


1.1 Kepentingan coaching.

Coaching merupakan salah satu teknik/kaedah latihan. Untuk menentukan kejayaannya usaha melatih secara biasa tidak memadai. Konsep falsafah teknik dan proses yang telah diajarkan perlu dipupuk dengan berterusan. Jadi cara paling baik untuk mencapai tujuan ini ialah melalui coaching.


1.2 Tafsiran Coaching

Coaching ialah satu proses mengajar, melatih dan membimbing dengan penuh minat pelatih-pelatih yang mencuba sendiri langkah demi langkah beserta maklum balas, penilai dan penggalakan kemajuan yang berterusan daripada coach dengan penekanan kepada pencapaian sesuatu kemahiran.


1.3 Ciri-ciri dalam proses coaching


a) Tiap-tiap pelatih mencuba sendiri proses kerja.

b) Ada hubungan rapat dan interaksi secara langsung yang berterusan antara coach dengan pelatih.

c) Maklum balas mengenai prestasi peserta adalah diberi dengan segera dan berterusan.

d) Tindakan susulan dibuat langkah demi langkah mengikut tahap kemajuan pelatih.

e) Peserta diberitahu mengenai pencapaian dan pembetulan kesalahan.

f) Penggalakan kemajuan kendiri dengan sepenuhnya adalah ditegaskan.

g) Pencapaian kemahiran kendiri dengan sepenuhnya adalah ditekankan.

h) Seseorang pelatih bersedia untuk mengamalkan segala yang diajarkan.2 Garis panduan Untuk Menjayakan Coaching

Untuk menjayakan coaching perkara-perkara berikut diperlukan.

2.1 Sikap seseorang coach hendaklah baik, seperti :

a) Ada minat yang sebenar.

b) Mempunyai sifat suka menolong dan sentiasa sedaya-upaya mencari peluang.

c) Sensitif kepada keperluan-keperluan pelatih.

d) Lebih mementingkan individu (person centred) terhadap pelajar.

e) Menunjukkan keyakinan yang berpadanan terhadap pelajar.

f) Bersifat tabah dan sabar.


2.2 Langkah-langkah sebelum coaching

a) Tentukan 5w dan 1H iaitu mengapa dijalankan coaching itu bilakah ia diadakan, di mana, dan apa, dan siapakah yang akan terlibat serta bagaimana.

Why
When
5W Where 1H How
What
Who

b) Mengenal pasti sifat-sifat peserta seperti sahsiah peringkat kebolehan dan pengalaman.

c) Sediakan keadaan yang sesuai.

3. Langkah-Langkah Semasa Coaching

Seseorang coach hendaklah :

a) Melihat keadaan dari sudut pandangan peserta.

b) Menumpukan perkara-perkara yang penting.

c) Menganalisis kejayaan dan juga kegagalan.

d) Mengemukakan soalan-soalan yang boleh menggalakkan jawapan dan pertnyaan pelatih.

e) Mencapai matlamat-matlamat yang tertentu

f) Memberi maklum balas dengan segera

4. Perkara-perkara berikut hendaklah dielakkan :

a) Tidak kosisten

b) Selalu mengadili

c) Meninggi diri

d) Membangkitkan rasa permusuhan

e) Menyimpang


5. Perkara-perkara berikut hendaklah diamalkan

a) Sentiasa sedar bahawa perkara penting dalam coaching terletak pada :-

i) memerhati percubaan-percubaan pelatih.

ii) diagnos masalah-masalah yang dihadapi.

iii) memberi penyelesaian yang sesuai dan maklum balas pembetulan dengan segera.


b) Memperoleh kebolehan atau kompetensi-kompetensi yang berikut :

i) Kebolehan untuk memupuk perhubungan rapat dengan peserta supaya mendapat kepercayaan dan perasaan hormat mereka.

ii) Kebolehan untuk memahami pemahaman dan kelemahan peserta.

iii) Kebolehan untuk mengenal pasti halangan-halangan yang membantutkan pemahaman tugas dan pelatih dan juga memberi penyelesaian segera yang tepat.

iv) Kebolehan untuk berhubung dengan berkesan sama ada secara langsung atau tidak mengenai apa yang harus dibuat oleh peserta.

v) Kebolehan untuk mengesan kedudukan mental semasa peserta misalnya keletihan, kesalahan-fahaman, kederasan yang sesuai atau tidak menumpukan perhatian dan lain-lain serta memberi galakan yang sewajarnya.


Sessi Buzz

Sessi Buzz merupakan teknik bagi peserta yang ramai supaya melibatkan diri dalam proses perbincangan. Peserta dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil : berdua-dua, bertiga-tiga hingga berlima-lima. Kumpulan kecil ini diberi masa yang singkat (5 minit hingga 10 minit) untuk berbincang. Ini diikuti dengan ahli kumpulan memberi pendapat kumpulan-kumpulan kecil itu.

Kegunaan :

1. Bagi membentuk soalan untuk dimajukan kepada penceramah.

2. Bagi mengetahui bidang/skop yang hendak ditegaskan oleh penceramah.

3. Untuk membincangkan sesuatu perkara dengan pantas dalam masa yang singkat.

Kebaikan :

1. Boleh memberi maklum balas kepada penceramah supaya tidak menyeleweng serta memberi isi yang diminati oleh peserta.

2. Peserta dapat melibatkan diri bersama serta berkongsi pengalaman.

3. Boleh mendapat idea, pandangan, isu dengan pantas.

Kekangan :

Penglibatan individu dikawal oleh masa. Oleh itu tidak banyak perbincangan yang boleh dibuat.
Pendapat kurang bermutu.

Alat :

1. Penting mengadakan kerusi yang beroda yang senang dipusing-pusingkan untuk membentuk kumpulan dengan pantas.

Cara :

1. Penceramah membuat persembahan seperti biasa.

2. Apabila hendak mengadakan perbincangan yang pantas dan singkat semua peserta diminta untuk berdua-dua/bertiga-tiga dan seterusnya.

3. Kumpulan kecil diminta membincangkan sesuatu tajuk dalam masa yang diberi. Selalunya masa yang diberi : 5 minit hingga 10 minit.

4. Penceramah minta pandangan daripada ahli-ahli kumpulan.

Ubah suai :

1. Sesi buzz boleh digunakan dalan strategi lain seperti syarahan, temubual dan lain-lain.

2. Sesi buzz boleh digabungkan dengan strategi lain.

Percambahan Fikiran

Tafsiran :

Kaedah untuk menggalakkan setiap individu dalam kumpulan mengeluarkan pendapat dalam sesuatu perbincangan. Daripada satu idea akan bercambah idea-idea lain.


Objektif :

1. Untuk mencari lebih banyak pendapat yang kreatif.

2. Mendorong individu dalam kumpulan untuk memikirkan lebih banyak pendapat

3. Menggalakkan semua ahli mengambil bahagian dalam perbincangan.


Garis panduan Percambahan Fikiran


A. Untuk memastikan keberkesanan sesi percambahan fikiran garis-garis panduan berikut perlu dipatuhi :


1. Setiap individu diberi giliran untuk memberi pendapat hanya satu pendapat bagi tiap-tiap giliran hingga tiada lagi pendapat.

2. Tiada pendapat yang dianggap bodoh, terima semua pendapat.

3. Menggalakkan individu yang pemalu untuk mengeluarkan pendapat.

4. Jangan memberi penilaian kepada sebarang pendapat semasa sesi berjalan

5. Semua pendapat hendaklah dicatat.

6. Individu digalakkan menggunakan prinsip 5W 1H (What, Why, When, Who, Where, dan How).

7. Individu digalakkan membaiki, memperluas serta mengembangkan satu-satu pendapat supaya malahirkan pendapat baru.

8. Individu digalakkan mengeluarkan seberapa banyak pendapat yang boleh.

9. Wujudkan suasana yang tidak formal sesekali untuk menggalakkan pendapat yang inovatif.

Proses

Percambahan fikiran adalah satu kaedah yang penting dalam semua peringkat mesyuarat. Ini merupakan satu teknik yang kreatif digunakan oleh individu apabila usaha untuk mendapatkan pendapat tidak berhasil.


1. Sebelum sesi percambahan fikiran dimulakan tentukan tajuk yang hendak dibincangkan itu tepat dan jelas.


2. Percambahan fikiran hendaklah dilakukan mengikut peraturan berikut :

2.1 Giliran memberi pendapat itu mengikut pusingan jarum jam.

2.2 Hanya satu pendapat pada satu giliran.

2.3 Jika individu tidak mempunyai pendapat apabila tiba gilirannya akan berkata “Pass”.

2.4 Proses untuk mendapat pendapat ini dilakukan berterusan sehingga kehabisan pendapat.


3. Ketua Kumpulan hendaklah menggunakan kepintarannya mengawal perjalanan sesi percambahan fikiran.


4. Apabila sesi percambahan selesai, semua pendapat yang dicatat akan dikaji satu persatu untuk disenarai pendekkan. Undian boleh digunakan untuk menjimatkan masa.


4.1 Tiap-tiap individu akan mengunci tiap-tiap pendapat yang disenaraikan.

4.2 Hanya undi menyokong sahaja yang diambil kira

4.3 Individu tidak dibenarkan mengunci/menentang sebarang pendapat.

4.4 Pendapat diperingkatkan mengikut jumlah undi yang diterima.
Forum

Forum merupakan pertemuan bagi membincangkan sesuatu perkara. Cara yang dilakukan berbagai-bagai. Lazimnya terdapat beberapa orang menyediakan kertas kerja atas tajuk-tajuk tertentu. Penulis kertas kerja akan membentangkan kertas kerjanya. Ini diikuti pula dengan interaksi antara pembentang kertas kerja dengan peserta melalui soal jawab dengan meminta 3 orang peserta atau pun pensyarah lain menyampaikan ceramah. Selepas itu diikuti dengan peserta lain menyoal tentang apa yang telah diperkatakan.

Cuba aktiviti yang berkaitan dengan forum dan fikirkan bagaimana forum boleh digunakan dalam latihan yang akan dilaksanakan nanti.

Susunan dalam forum adalah seperti berikut :


X Pengerusi


Penceramah
(1) (2) (3)
X X X

X X

X X

X X

X

X
X X

X X
X
X X X
X X


Forum boleh juga dimulakan dengan menggunakan filem, panel dan teknik lain sebagai pembuka perbincangan. Yang penting forum hendaklah diakhiri dengan soal jawab atas tajuk yang dibincangkan.

Antara lain dengan menggunakan teknik forum ini, peserta kursus dapat mengambil bahagian dalam perbincangan, juga peserta dapat berkongsi pengalaman.

Sebaliknya harus dingatkan bahawa kejayaan teknik ini bergantung kepada : moderator dan para peserta. Moderator selaku pengerusi sentiasa memastikan para penceramah tidak lari daripada tajuk yang sedang diperkatakan. Pihak peserta pula hendaklah aktif dalam erti kata menyoal dan memberi input. Jika tidak majlis forum itu tidak mencapai objektifnya.

Fantasi

Menggunakan daya membayangkan sesuatu. Cara ini dapat mendorong kebolehan kreativiti mencungkil potensi, membaiki teknik penyelesai masalah, mendorong peserta menyedari perasaan mereka dan rakan, mengatasi perasaan takut, mengelakkan kumpulan dan membantu peserta memberanikan diri. Boleh dikatakan juga sebagai ‘termenung’.

Antara lain strategi ini termasuk :

i) Teknik ‘ apa yang berlaku sekiranya …..’
(Membayangkan sesuatu). Contohnya :

Kalaulah saya menjadi Guru Besar, saya akan melakukan seperti berikut untuk mempertingkatkan prestasi sekolah ini :


a) Mengadakan kelas tambahan

b) ………………………………

c) ………………………………

ii) Teknik meramal

a) Apakah akan berlaku sekiranya saya minta naik gaji?

b) …………………………………………………..

c) ………………………………………………….

iii) Silap mata

Anda sebagai ahli silap mata boleh mengubah diri anda.
Apakah perubahan itu?

Banyak kelainan lagi yang boleh dilakukan dengan strategi ini.Teknik Kumpulan Nominal

Teknik ini direka oleh Andre Delbeca dan Andrew Van De Ven dari Universiti Wisconsin pada tahun 1968. Teknik ini menyatukan peserta untuk menyelesaikan masalah tanpa mengadakan interaksi antara peserta.


Caranya :

1. Dalam kumpulan kecil, ahli-ahli diberi soalan bertulis dan diberi peluang untuk berfikir secara individu dan sendirian.


2. Peserta diminta memberi idea yang telah dituliskan seorang demi seorang. Idea ini ditulis seorang demi seorang. Idea ini dituliskan pada cara selak flip chart.


3. Setelah semua idea dipaparkan diikuti pula dengan perbincangan, penjelasan maksud, menerima atau menolak idea itu. Dibenarkan peserta memperkembang idea orang lain.


4. Diakhiri dengan membuat keutamaan prioritise daripada idea-idea yang banyak itu. Ini boleh dilakukan secara :-

a) Undian

b) Prosedur mengatur mengikut keutamaan :
Setiap idea diberi nilai 1 – 5 dan semua peserta diminta memberi nilaian. Daya dianalisis dan diutamakan. Contoh memberi nilai adalah seperti berikut :-


Peserta Idea A Idea B Idea C Idea D
Ali
Tan
Rama
Ranjit X
5
1
3 3
X
4
2 2
3
2
1 1
4
X
4


Teknik ini boleh digunakan untuk mengkaji keperluan latihan dan peserta di samping melibatkan peserta jika digunakan dalam latihan ataupun kursus.


Lawatan Dan Sumber Komuniti

Maksud

Manusia suka melawat. Lawatan banyak memberi manfaat dengan cara melihat sendiri boleh merasa, menghidu dan memegang sesuatu. Semua deria digunakan. Menurut falsafah dan psikologi pembelajaran, belajar cara begini memberi kesan yang mendalam dan menjadikan pelajaran atau persembahan itu menarik. Melalui lawatan tempat yang jauh boleh dijelajahi di samping memberi keseronokan.


Sekiranya tidak dapat pergi jauh, di sekeliling kita terdapat banyak sumber termasuk orang, tempat dan material yang menarik. Sebagai contohnya ada orang tua di dalam kampung yang pernah mengalami keadaan zaman penjajahan Jepun, sungai yang banyak memberi sejarah dari segi perairan, pengangkutan, perkampungan dan sebagainya. Ini semua boleh digunakan dalam pengajaran pembelajaran.


Cara

Sesuatu lawatan sama ada jauh atau dekat hendaklah dirancang teliti mengikut perkara berikut:

a) Sebelum : Masa ini digunakan untuk merancang cara pergi, perkara yang hendak dibuat, masa dan tempoh, objektif pembelajaran, rundingan dengan pihak tertentu serta memberi maklumat kepada peserta.

b) Semasa : Dalam perjalanan mengisi borang yang disediakan atau menjalankan kajian. Semasa lawatan tempat yang khusus itu pula, mengutarakan soalan-soalan dan bertukar-tukar fikiran serta pandangan.

c) Selepas : Masa ini penting untuk menyemak semula apa yang telah dilakukan semasa lawatan. Mengulang kaji dan menetapkan projek yang telah dirancang. Menyusun semua maklumat yang diberi sebelum bertolak untuk lawatan. Mungkin juga menyediakan laporan siap dengan foto, gambar rajah dan risalah-risalah yang dibawa pulang.


Kegunaan Dalam Pengajaran/Persembahan

Strategi ini sangat menarik dan dapat memberi dorongan kepada peserta. Pembelajaran berlaku melalui pengalaman nyata di samping dapat berkongsi pengalaman yang ada “Jauh perjalanan luas pandangan” merupakan kata-kata hikmat yang tepat.


Satu contoh lawatan

Dalam pelajaran sejarah umpamanya; pelajar-pelajar diberi sedikit penerangan tentang “Kedudukan Jepun di Tanah Melayu” sebagai pengenalan. Ini disusuli dengan arahan meminta pelajar pergi menemubual orang tua-tua di kampung yang menempuh zaman kedudukan Jepun.
Hasil temu bual dibawa balik dan dibincangkan seterusnya. Hasil perbincangan kelak merupakan hasil kajian pelajar-pelajar sendiri. Pembelajaran begini dapat mendorong kebolehan pelajr-pelajar.

Satu contoh lain ialah kursus komputer:

Selain memberi latihan hands on dan tunjuk ajar, peserta dibawa melawat Pusat Komputer di UPM atau di badan swasta yang lain. Cara ini akan meluaskan pengalaman peserta melalui perbincangan dengan pihak-pihak tertentu itu.

Kebaikan :


i) Meluaskan pandangan peserta

ii) Menggunakan semua deria

iii) Menyeronokkan

iv) Dapat berkongsi pengalaman

v) Pembelajaran secara tidak langsung

Keburukan :

i) Makan masa lama, sukar mengikut jadual waktu sekolah

ii) Makan belanja tambahan

iii) Persediaan banyak dan rumit

iv) Kawalan sukar

v) Takut tidak dapat menghabiskan sukatan pelajaran

vi) Risiko luar jangkaan
Penemuan Projek (Discovery/Enquiry)

Maksud

Melalui strategi penemuan peserta dikehendaki mencari jawapan sendiri. Sebenarnya strategi ini melibatkan peserta belajar cara belajar dan belajar berdasarkan arahan sendiri. Sering penemuan yang diarah atau dipandu adalah daripada penemuan tulen; kerana arahan atau suasana disediakan terlebih dahulu. Pensyarah/guru menyediakan masalah dan peserta mencari jalan cara menyelesaikan masalah itu.

Caranya :

Dalam pelajaran Geografi umpamanya, pelajar diminta mencari sendiri kandungan tajuk ‘gunung berapi’. Pelajar membuat kajian sendiri dan ini disusuli pula dengan tugas seperti :

Kumpulan A : Melukis peta dunia dan isikan kawasan gunung berapi

Kumpulan B : Membuat model : Gunung berapi.

Kumpulan C : Mencari dan menyusun rencana “Bahaya Letupan Gunung Berapi”.

Kumpulan C : Menulis rencana tentang “Kebaikan Kesan Gunung Berapi”

Setelah akvititi dilaksanakan berdasarkan satu jangkawaktu disusuli pula dengan perbincangan ataupun satu pameran.

Contoh Dalam Kursus Pengurusan :

Para peserta diminta mengkaji perjalanan sesebuah organisasi seperti Matshusita umpamanya. Dimulakan dengan satu kajian menyeluruh. Kemudian diagih-agihkan kerja kepada kumpulan :

Kumpulan A : Sifat kepimpinan

Kumpulan B : Carta organisasi

Kumpulan C : Sifat pihak pengurusan

Kumpulan D : Sifat pihak penyelia-penyelia bahagian

Kumpulan E : Cara pengeluaran dan pamasaran

Ditutup projek ini dengan perbincangan terbuka yang membolehkan para peserta berkongsi pengalaman.

Instructional Styles


• Independent high involvement
• CAP
• Mentorships
• Projects
• Simulation/role playing
• Electronic learning
• Learning games
• Learning centers
• Field trips Students’
• Cooperative learning Involvement
• Peer tutoring
• Small group discussions
• Demonstration
• Discussion
• Lecture

low involvement


Pembelajaran Kendiri

Pengertian/Takrif

• Pendekatan pembelajaran yang memberi akses kepada sumber pembelajaran dan membolehkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari.

• Bahan pembelajaran direka dan diuruskan supaya murid belajar mengikut minat, keperluan, tahap kemampuan dan gaya pembelajran mereka.

• Pentaksiran kendiri disediakan untuk dapat maklum balas tentang pencapaian dan kemajuan murid.


Pendekatan

1. Guru sebagai fasilitator

2. Murid menetapkan maklumat pembelajaran

3. Murid sediakan rancangan pembelajaran mereka dan bertanggungjawab menyempurnakannya.


Ciri-ciri Pembelajaran Kendiri

1. Environmen pembelajaran fleksibel, selesa dan tanpa tekanan.

2. Bahan PAK dan bantuan fasilitator melalui diakses.

3. Pemilihan bahan & aktiviti pembelajaran yang luas.

4. Kemudahan yang membolehkan murid belajar secara bersendiri atau dalam kumpulan.

5. Membolehkan pembelajaran mengikut kadar & kemampuan murid.

6. Membolehkan murid mentaksir pencapaian sendiri.


Peranan Guru

• Menggalakkan murid berinteraksi sesama sendiri.

• Mewujudkan environment yang memberi peluang murid menguji kemampuan sendiri.

• Membantu murid menyedari pelbagai strategi pembelajaran.

• Melatih murid belajar sendiri.

• Membimbing murid di mana-mana perlu.

Peranan dan Tanggungjawab Murid

• Mengenal pasti keperluan sendiri

• Mengenal pasti kebolehan sendiri

• Menetapkan matlamat sendiri

• Mengenal pasti masa pembelajaran sendiri

• Menyediakan pelan pembelajaran sendiri